skip navigation

Air Trends Report

Air Trends Report fra CWT Solutions Group

En prognose hver anden måned fra CWT Solutions Group, CWT’s data- og rådgivningsafdeling. Prognose fra maj til juni 2019.

Global tendens for gennemsnitlig billetpris

CWT Solutions Group forudsiger at gennemsnitlige billetpriser (ATP’er) globalt set forbliver så godt som uændrede i maj og juni 2019, på 660,40 og 672,14 USD, med et mindre fald på henholdsvis blot -1,0 % og -0,9 %, sammenlignet med maj og juni 2018.

Med Brexit-forhandlingerne og handelskrigen mellem USA og Kina hængende over hovedet holdes dramatiske prissvingninger på flybilletter tilsvarende i skak, mens der ventes på det endelige udfald.

Selvom den nylige bølge af konkurser, som har ramt branchen – herunder Germania, Jet Airways og Wow Air – måske rammer lokale markeder, forudser CWT Solutions Group samtidig kun, at det har en lille indflydelse på priserne globalt set. Det skyldes, at den samlede luftfartskapacitet og passagerernes efterspørgsel ifølge IATA forventes at stige i 2019.

 

Global tendens for brug af økonomiklasse

Brugen af økonomiklasse forventes at forblive uændret i maj og juni i år sammenlignet med samme tid sidste år. Henholdsvis 91,9 % og 91,8 % af samtlige billetter forventes at blive brugt på økonomiklasse i maj og juni 2019.

Global tendens for brugen af avanceret booking

Bookinger foretaget mindst 14 dage inden afrejse forventes i gennemsnit at være henholdsvis på ca. 43,7 % og 42,6 % i maj og juni i år – svarende til en stigning på 3 % og 7 % i forhold til 2018. Overordnet set forventer CWT Solutions Group, at brugen af avanceret booking i gennemsnit vil ligge på 42-44 % på sigt.

Global tendens for brug af online booking

Brugen af online bookingsystemer fortsætter globalt set med at stige på grund af en kombination af virksomhedernes villighed til at reducere bookinggebyrer og en større opmærksomhed omkring digitale muligheder hos de rejsende.

Mens brugen af online bookingsystemer lå på 40 % i begyndelsen af 2018, forventer CWT Solutions Group, at den kommer op over 50 % i de kommende måneder med en beregnet anvendelse på henholdsvis 49,8 % og 52,5 % pr. maj og juni i år.

Let’s talk

Find out how CWT can help you

If you’re ready to learn more about how CWT can help you and also receive communications on our products and services, just fill out this form. We’ll get in touch with you to set up an appointment to talk. You can unsubscribe at any point in the future from our mailing list using the ‘unsubscribe’ link on any of our emails.

Contact us