skip navigation

To største bekymringer hos forretningsrejsende

Forretningsrejsende frygter, at deres rejseaktivitet forringer familielivet og lægger ekstra arbejdspres på kolleger

En CWT-undersøgelse viser, at de to største bekymringer hos forretningsrejsende fra hele verden er forringelse af familielivet og øget arbejdspres på kollegerne.

Når det gælder deres privatliv, tror 22 % af de forretningsrejsende, at deres forretningsrejser forringer kvaliteten af deres familieliv og personlige relationer. Mens 21 % er bekymrede for, at deres familier tror, de foretrækker rejser frem for hverdagen derhjemme.

I arbejdsregi føler 22 % skyld over, at kollegerne skal løfte deres arbejdsbyrde, når de er væk, 21 % stresser over at bruge for meget tid sammen med kolleger eller kunder, og 14 % er bekymrede for opretholdelse af kontakten til kolleger på kontoret.

“Selvom den samme undersøgelse viser, at forretningsrejsende føler, at det positive ved forretningsrejser opvejer det negative på arbejdspladsen (92 %) og derhjemme (82 %), skal virksomhederne være opmærksomme på de bekymringer, som forretningsrejsende står overfor og hjælpe med at tackle dem,” sagde Catherine Maguire-Vielle, CWT’s EVP og Chief Human Resources Officer. “Relationer er en fundamental del af et menneskes velvære, og virksomheder har pligt til at sikre, at deres medarbejderes forretningsrejser ikke bringer forholdet til hjemmet eller kontoret i fare.”

Ser vi på de regionale forskelle mellem forretningsrejsende, bekymrer amerikanerne sig generelt mest i forhold til forretningsrejsende fra Europa og Asien og Stillehavsområdet.

26 % af amerikanerne mener, at deres privatliv lider under deres fravær hjemmefra, mens 23 % af europæerne og 18 % af forretningsrejsende fra Asien og Stillehavsområdet mener dette. 23 % af amerikanerne siger, at det kan være stressende at tilbringe for meget tid på rejser sammen med kolleger eller kunder, det samme mener de rejsende fra Europa og 19 % fra Asien og Stillehavsområdet. 22 % af de amerikanske forretningsrejsende er bekymrede for, at deres familier tror, de nyder forretningsrejserne mere end hverdagen med familien, mens 17 % af de europæiske rejsende og 23 % af de rejsende fra Asien og Stillehavsområdet mener dette.

Når det så er sagt, er amerikanerne mindre bekymrede for på at miste kontakten til kollegerne på kontoret (13 % versus 14 % af rejsende fra Europa og Asien og Stillehavsområdet), og for at kollegerne skal varetage en tungere arbejdsbyrde i deres fravær (16 % versus 25 % af de rejsende fra Asien og Stillehavsområdet og 24 % fra Europa).

 

Generationsforskelle

Baby boomer-generationen i Asien og Stillehavsområdet og Europa er mere tilbøjelige til at sige, at familielivet derhjemme og personlige relationer lider overlast, når de rejser. I USA står generation X dog i spidsen for den holdning.

Generation X-rejsende er også dem, der er mest bekymrede for, om kollegerne får ekstra arbejde på grund af deres fravær. De stod for den højeste procentdel i de tre regioner.

Millennials scorer højere end de to andre generationer i hver region, når det drejer sig om at være bekymret for, at deres familier tror, de nyder forretningsrejser mere end deres hjemmeliv og familieansvar, og om vanskeligheden ved at holde kontakten med kolleger på deres kontor.

I forhold til stress affødt af for meget rejsetid sammen med kolleger og kunder varierer generationsforskellene i hver region. I Asien og Stillehavsområdet har millennials førstepladsen, i USA er det baby boomerne, mens generation X og baby boomerne står lige i Europa.

Let’s talk

Find out how CWT can help you

If you’re ready to learn more about how CWT can help you and also receive communications on our products and services, just fill out this form. We’ll get in touch with you to set up an appointment to talk. You can unsubscribe at any point in the future from our mailing list using the ‘unsubscribe’ link on any of our emails.

Contact us