skip navigation

2/3 af de rejsende foretrækker vinduesplads fremfor gangplads

52 % foretrækker at komme for sent til flyet fremfor at miste deres bagage

Undersøgelse fra CWT viser, at 2/3 af de forretningsrejsende foretrækker vinduesplads fremfor gangplads. Dette tal stiger til 71 % i APAC og falder til 59 % i Amerika. Europæerne ligger pænt i midten med 65 %, der foretrækker vinduesplads fremfor gangplads.

Globalt set foretrækker et snævert flertal at komme for sent til flyet fremfor at miste deres bagage. 54 % af de rejsende fra Amerika foretrækker at komme for sent til flyet. For europæiske rejsende er tallet 52 % og for rejsende fra APAC er det fifty-fifty.

Når det gælder transport på landjorden, foretrækker 54 % af de rejsende stadigvæk taxa fremfor samkørsel med f.eks. Lyft eller Uber. Der er dog store regionale forskelle. I Europa foretrækker hele 69 % at benytte taxa, næsten præcist det modsatte gælder for amerikanske rejsende, hvoraf 63 % foretrækker transport med f. eks. Lyft eller Uber. Rejsende i APAC er mere ligeligt fordelt, idet 56 % foretrækker at benytte taxa.

“Disse resultater er interessante og giver sommetider en noget overraskende indsigt i, hvordan globale rejsende forholder sig til deres rejser, og som måske ikke lige stemmer overens med det, man umiddelbart skulle tro,” udtaler Niklas Andreen, Executive VP og Chief Traveler Experience Officer hos CWT. “Vi ser store forskelle mellem regionerne. I APAC er folk f.eks. mere tilbøjelige til at foretrække en vinduesplads. ”

CWT’s undersøgelse viser også, at rejsende generelt er tilfredse med at dele deres rejsepræferencer med både apps og rejsebureauer – globalt set er ni ud af 10 (89 %) rejsende “yderst” eller “i nogen grad” villige til at dele information om deres rejsepræferencer. Det gælder alle typer rejsende, hvilket antyder, at de rejsende ikke skelner synderligt imellem at rejse privat eller i arbejdsregi, i hvert fald når det gælder at dele oplysninger om deres personlige præferencer.

Data viser, at europæiske rejsende overordnet set er mindst villige til at dele data: 14 % af europæerne er “ikke villige” til at dele deres præferencer, hverken med apps eller andre personer, når de er på forretningsrejse. Tallet stiger til 17 %, når det gælder privatrejser. Rejsende fra Amerika eller APAC er meget mindre tilbøjelige til at afslå at dele deres præferencer, især når det gælder deres privatrejser.

Let’s talk

Find out how CWT can help you

If you’re ready to learn more about how CWT can help you and also receive communications on our products and services, just fill out this form. We’ll get in touch with you to set up an appointment to talk. You can unsubscribe at any point in the future from our mailing list using the ‘unsubscribe’ link on any of our emails.

Contact us