skip navigation

Заявление за достъп до лични данни

Този формуляр не е предназначен да инициира запитвания за пътуване. Ако искате да подадете заявление за пътуване, моля, свържете се с екипа за поддръжка на CWT

 

CWT

Съгласно общия регламент относно защитата на данните и други приложими разпоредби за поверителност на данните, вие имате право, като субект на данни, да получите от нас потвърждение дали обработваме лични данни, свързани с вас, както и да поискате информация за предназначението и съдържанието на такива данни. Освен това имате право да поискате коригиране или изтриване на Вашите лични данни.

Моля, попълнете долния формуляр, за да можем да обработим Вашето заявление за достъп до лични данни

Данни за връзка

500 останали знака

Попълването на полетата със звездичка (*) е задължително.

Благодаря за вашето запитване. CWT ще отговори на вашето искане своевременно.

Thank you for your interest in CWT. Unfortunately, CWT cannot offer services in your home country at this time.Your contact request has not been submitted.

With kind regards,

CWT