Foirm Iarratais Rochtana RGCS ó Duine is Ábhar Sonraí

Níl sé i gceist an fhoirm seo tús a chur le fiosruithe taistil. Más mian leat fiosrúchán taistil a thaisceadh, déan teagmháil le d'fhoireann Tacaíochta CWT

 

CWT

Faoi Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí tá tú i dteideal, mar dhuine is ábhar sonraí, dearbhú a fháil uainn maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil sonraí pearsanta a bhaineann leat á bpróiseáil againn. Lena chois sin tá tú i dteideal sonraí a lorg faoi chuspóirí, catagóirí agus nochtadh na sonraí sin.

De bhreis air seo tá tú i dteideal cirt chuig ceartúcháin agus scriosadh.

Comhlánaigh an fhoirm thíos, le do thoil, chun gur féidir linn d’iarratas maidir le fiosrú sonraí a phróiseáil

Sonraí Teagmhála

500 characters remaining

Ní mór réimsí le réaltán (*) a chomhlánú.

Go raibh maith agat as d'fhiosrúchán. Freagróidh CWT d'iarratas ar bhealach tráthúil.