skip navigation

Liikematkustajien huolenaiheet

Kärkipaikoilla ihmissuhteiden kärsiminen ja kollegoiden lisästressi. 

Relationships and Business Travel pain points

Riippumattoman tutkimuslaitoksen CWT:lle tekemän tutkimuksen mukaan paljon matkustavien liikematkustajien kaksi suurinta huolenaihetta ovat koti- ja perhe-elämän laadun heikkeneminen (22 %) ja ylimääräisten paineiden aiheuttaminen kollegoille (22 %).

Henkilökohtaisen elämän puolella 22 % liikematkustajista uskoo matkustamisen haittaavan ihmissuhteitaan ja lisäksi 21 % arvelee perheenjäsentensä olevan mahdollisesti sitä mieltä, että matkustajat arvostavat matkojaan enemmän kuin arkista perhe-elämää askareineen.

Työelämässä 22 % liikematkustajista kokee syyllisyyttä siitä, että työpaikalla oleville kollegoille kertyy lisää työtaakkaa toisten ollessa liikematkoilla. 21 % stressaantuu siitä ajatuksesta, että viettää matkoilla mahdollisesti liikaa aikaa työkavereidensa tai asiakkaidensa kanssa. 14 % on myös huolestunut siitä, onko yhteydenpito pääkonttoriin aina helposti järjestettävissä.

“Sama tutkimus osoitti, että liikematkustajat kuitenkin kokevat matkustamisen positiivisten puolten peittoavan negatiiviset. Tästä huolimatta yritysten on huomioitava liikematkustajien huolenaiheet ja pyrittävä auttamaan heitä niiden ratkaisemisessa,” sanoo Catherine Maguire-Vielle, CWT:n EVP ja Chief Human Resources Officer. “Ihmissuhteet ovat äärimmäisen tärkeä osa ihmisen hyvinvointia, ja yrityksillä on vastuu siitä, että työntekijän matkat eivät riskeeraa niitä sen enempää kotona kuin työpaikallakaan.”

Kun tarkastellaan alueellisia eroja liikematkustajien välillä niin käy ilmi, että amerikkalaiset matkustajat (26 %) kantavat ihmissuhde- ja perheasioista huolta eurooppalaisia (23 %) ja Tyynenmeren sekä Aasian alueen matkustajia (18 %) enemmän.

23 % amerikkalaisista ja eurooppalaisista kokee stressaantuvansa viettäessään matkoillaan ehkä liikaa aikaa kollegoidensa ja asiakkaidensa kanssa, kun vastaava luku on aasialaisilla ja Tyynenmeren alueen matkustajilla 19 %.

22 % amerikkalaisista, 17 % eurooppalaisista ja 23 % Aasian ja Tyynenmeren alueen matkustajista on huolissaan siitä, että heidän perheensä kokee heidän arvostavan matkojaan kotielämää enemmän.

Amerikkalaiset ovat kuitenkin hivenen vähemmän (13 %) huolissaan siitä, että yhteydenpito pääkonttoriin ei onnistuisi. Eurooppalaiset ja Aasian ja Tyynenmeren alueen matkustajista tästä kantaa huolta 14 %.

Lisätyön aiheuttamisesta kollegoille murehtivat eniten Aasian ja Tyynenmeren alueen matkustajat (25 %) ja eurooppalaiset (24 %). Tämä asia huolestuttaa amerikkalaisista vain 16 %:a.
Relationships and business travel stats

Sukupolvien väliset erot

Suurten ikäluokkien (1946- 1964 syntyneet) edustajat Aasian ja Tyynenmeren alueella ja Euroopassa olivat eniten sitä mieltä, että ihmis- ja perhesuhteet kärsivät liikematkustamisesta, kun taas Amerikassa tätä mieltä ovat herkimmin X-sukupolven edustajat (noin 1965–1980 syntyneet). X-sukupolvi oli myös kaikilla alueilla eniten huolissaan kollegoiden ylimääräisestä työtaakasta.

Millenniaalit eli Y-sukupolvi (noin 1981–1996 syntyneet) ovat muita kahta sukupolvea enemmän kaikilla alueilla huolissaan siitä, että heidän perheensä uskoisi heidän pitävän liikematkustusta perhe-elämää suuremmassa arvossa. Samoin he kokivat eniten huolta myös siitä, että yhteydenpito pääkonttoriin ei onnistu riittävästi.

Liian ajan viettäminen matkoilla kollegoiden ja asiakkaiden kanssa aiheutti eniten stressiä Aasian ja Tyynenmeren alueen milleniaaleille ja suurten ikäluokkien amerikkalaisille, kun taas eurooppalaisista tämän asian kokivat yhtä stressaavaksi suurten ikäluokkien ja X-sukupolven edustajat.

 

Jutellaan

Selvitä, miten voimme auttaa juuri teitä.

Jos haluat keskustella kanssamme siitä, kuinka voimme auttaa teitä ja vastaanottaa myös tuotteisiimme ja palveluihimme liittyviä yhteydenottoja (sähköposti tai puhelu), täytä alla oleva lomake. Olemme yhteydessä sopiaksemme tapaamisen kanssanne. Voitte poistua postituslistaltamme painamalla poistu postituslistalta -linkkiä vastaanottamissanne sähköposteissa.

OTA YHTEYTTÄ