skip navigation

Riskienhallinta

Huolehdi matkustavista työntekijöistäsi ja turvaa liiketoiminta

Enemmän huolenpitoa. Vähemmän riskejä. Yksi ratkaisu.

Mielenrauhaa kellon ympäri

Palveluidemme avulla yrityksenne on helpompi täyttää matkustavasta henkilökunnasta huolehtimista koskevat lakisääteiset ja eettiset velvollisuudet. Samalla pienenevät yritykseenne kohdistuvat riskit. Autamme teitä pitämään työntekijänne ja heidän tietonsa turvassa, noudattamaan asiaankuuluvia lakeja sekä ennakoimme ja hallitsemme turvallisuusasiat ammattimaiseen tapaan.

Liikematkustuksen turvallisuus

Nämä turvallisuusresurssit auttavat sinua ennustamaan ja suunnittelemaan tulevaa ja nostamaan matkustajista huolehtimisen uudelle tasolle.

Lue lisää turvallisuudesta

Auta matkustajiasi välttämään ongelmia liikematkoilla

Työntekijöistä huolehtiminen uudelle tasolle

Työntekijät ovat yrityksenne vastuulla, joten matkustusohjelmanne ykkösprioriteettina tulee olla heidän turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan huolehtiminen. Meiltä saatte työkalut, tietoa ja palveluita, jotka auttavat tässä tehtävässä.

  • Pysy ajan tasalla tapahtumista, jotka voivat haitata liikematkustusta, altistaa organisaationne riskeille tai saattaa työntekijöidenne terveyden tai turvallisuuden vaaraan.
  • Paikanna matkustajasi ja tarjoa nopeasti apua hätä- tai poikkeustilanteen sattuessa.
  • Pyri kaikin tavoin edistämään huolenpitoa matkustajistanne ja yrityksenne riskienhallintaa.

Pidä huolta yrityksenne työntekijöistä ja heidän tiedoistaan

Otamme tietoturvan vakavasti

Työntekijöiden matkustusturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeä osa liikematkustukseen liittyvien riskien hallintaa. Riskienhallintaan kuuluu kuitenkin myös se, että heidän henkilötietonsa pysyvät turvassa. Meillä tulee olla pääsy näihin tietoihin, jotta voimme tarjota asiakkaidemme toivomia palveluita. Hallussamme olevat tiedot ovat tarkoin suojattuja niitä koskevilta uhkatekijöiltä. Tapa, jolla tallennamme ja käsittelemme matkustajien henkilökohtaisia tietoja, kertoo sitoutumisestamme matkustajiinne ja heidän tietoturvansa varmistamiseen.

Matkusta ylpeästi

CWT tekee yhteistyötä kansainvälisen SOS-palvelun kanssa, tarjoten apua liikematkoissa varsinkin niille, jotka tuntevat kuuluvansa LGBTQ+ -yhteisöön. Varmistaaksemme että pystymme tarjoamaan oikeanlaista tukea, olemme tehneet valmiussuunnitelmia, joiden avulla voimme ennakoida mahdollisia hätätilanteita ja vähentämään riskejä, mukaan lukien hätätuki tarpeen vaatiessa. Kuten aina ennenkin, CWT on valmis tukemaan kaikkia matkustavia työntekijöitä. Kansainvälinen SOS-palvelu on luonut oman kuusivaiheisen ohjelman yrityksesi matkustaville LGBTQ+ -työntekijöillesi.

Lue lisää

Ei ennustajataitoja - ei haittaa

 

Ennustamiseen ei tarvita kristallipalloa

Ennusta ja suunnittele tulevaa

Autamme yritystänne ja matkustajianne hallitsemaan tai välttämään mahdollisia riski- tai vaaratilanteita, joita matkustamisen yhteydessä saattaa esiintyä. Saatte meiltä tietoa, jonka avulla on mahdollista ennustaa, tunnistaa, seurata ja hallita matkustavien työntekijöidenne terveyttä tai turvallisuutta mahdollisesti uhkaavia asioita. Matkustajanne saavat omaan matkaansa liittyviä, matkasuunnitelmaan perustuvia varoituksia matkustusportaalimme kautta. Varoitukset auttavat yhdessä yrityksenne ohjeistuksen kanssa matkustajia tekemään harkittuja, ennakoivia päätöksiä jo ennen matkalle lähtöä.

Keskustele kanssamme matkustajienne ja yrityksenne riskienhallinnasta

Jos haluat keskustella kanssamme siitä, kuinka voimme auttaa teitä ja saada meiltä tuotteisiimme ja palveluihimme liittyviä viestejä, täytä alla oleva lomake.  

Ota yhteyttä