skip navigation

Vilkår & Betingelser gældende for rejsedokumenter

Sidste opdateret 2019

1.1 Som bekræftelse af dine rejsearrangementer, fremsender CWT dig to slags dokumenter per e-mail:

 • Dokumentet med Rejseplanen bliver sendt til dig umiddelbart efter reservationen af din rejse. Rejseplanen viser dine rejseønsker og informerer dig om, at CWT har sendt dine reservationsoplysninger til den/de pågældende rejseleverandør/-er).
 • Elektronisk billet fremsendes, når alle elementerne i din rejseplan er blevet bekræftet af rejseleverandøren/-leverandørerne. Den elektroniske billet viser dine endelige rejsearrangementer og skal bruges som reservationsbevis på turen.

1.2 VIGTIGE OPLYSNINGER

Kontroller følgende: Så snart du modtager din rejseplan og/eller den elektroniske billet, skal du kontrollere, at alle oplysninger er korrekte. Hvis du har nogen spørgsmål, bedes du kontakte dit Service center.

Udskriv: Myndighederne kan kræve at se en udskrift af din elektroniske billet, før du får adgang til check-in området.

Kontrollér alle rejse- og destinationskrav.Kontroller, at du:

 • Har alle nødvendige indrejse dokumenter (pas eller anden billedlegitimation, visum, vaccination eller andre krav) for hver destination
 • Opfylder alle sikkerheds- og sikkerhedsmæssige forhold for dine destinationer
 • Er bekendt med lokale regler for transport og rejser, herunder passager- og bagage inspektionsprocedurer.

1.3 OPLYSNINGER OM REJSELEVERANDØRERNE

Dit CWT rejsebureau ("Agent") handler som agent for de tredjeparts rejseleverandører, som er angivet på dine rejsedokumenter ("Leverandører"), idet Agenten sælger rejserelaterede ydelser, eller modtager reservationer på/eller bookinger af ydelser, som ikke leveres direkte af Agenten (som for eksempel luft- eller landtransport, hotelindkvartering, forplejning, udflugter, krydstogter m.v.). Agenten er dermed ikke ansvarlig for kontraktbrud eller nogen forsætlig eller uagtsom handling eller undladelse fra Leverandørernes side, som medfører tab, beskadigelser, forsinkelser, eller som forvolder personskade på dig, dine rejsepartnere eller rejsefæller i gruppen. Medmindre udtrykket "garanteret" fremgår specifikt og skriftligt på billetten, fakturakvitteringen eller reservationen, garanterer Agenten ikke for en leverandørs priser, bookinger, reservationer, forbindelser, fartplaner eller håndtering af personlige ejendele. Agenten er ikke ansvarlig for nogen skader, beskadigelser eller tab, som påføres en rejsende i forbindelse med terrorhandlinger, sociale eller arbejdsrelaterede uroligheder, mekaniske eller konstruktionsmæssige fejl eller vanskeligheder, sygdomme, lokale regler, klimaforhold, unormale forhold eller en usædvanlig udvikling, eller nogen anden handling, undladelse eller forhold, som ligger uden for Agentens kontrol. Når den rejsende påbegynder sin rejse, påtager vedkommende sig alle risici, som er forbundet med rejsen, uanset om disse er forudsigelige eller uforudsigelige. Agenten er ikke ansvarlig for annullering af nogen service/services og/eller tilbagebetaling fra nogen Leverandør eller transportør, som lukker sin virksomhed. Den rejsende er hermed blevet gjort opmærksom på de ovenstående risici samt mulige konkurser inden for rejsebranchen og medicinske og klimatiske årsager, der medfører rejseafbrydelser, og tilrådes derfor at tegne en passende forsikring mod disse risici. Den rejsendes besiddelse af billetter, reservationer eller bookinger efter udstedelse heraf udgør samtykke til ovenstående og en aftale om at videregive indholdet heri til dennes rejseledsagere eller rejsefæller i gruppen.

1.4 Ændringer eller aflysninger: For at ændre eller aflyse din flyrejse, bedes du ringe til dit rejsebureau. Hvis du foretager en aflysning, skal du returnere de ubrugte billetter til os for at komme i betragtning til et eventuelt tilgodehavende eller tilbagebetaling, hvor dette er muligt. Hvis du af en eller anden grund ikke går ombord på dit fly, skal du straks ringe til dit Service center eller til flyselskabet. Dette er meget vigtigt i forhold til tilbagebetaling. Det gælder specielt for udflugter og rabatbilletter, at de er underlagt forskellige rejserestriktioner og faktisk indebærer et betydeligt strafgebyr i tilfælde af ændringer eller aflysninger. Mange billetter kan ikke refunderes; og hvor der gælder strafgebyrer, er disse ofte højere end billettens (resterende) værdi. Du skal venligst sikre, at du har forstået disse restriktioner. Hvis du ændrer dine rejseplaner undervejs, så kontakt venligst dit rejsebureau, således at vores databaser og kommunikationsværktøjer opdateres med samtlige ændringer, som foretages. Hvis du selv foretager ændringer hos flyselskabet, så bed dem om at fratrække værdien af din ubrugte billet fra købet af en ny flybillet. Hvis en tilbagebetaling kommer på tale, så sørg for at få en kvittering fra flyselskabet. Hvis der er garanti på dine reservationer, men du ønsker at ændre eller aflyse dem, bedes du meddele Leverandøren dette hurtigst muligt. Depositum og forudbetaling er underlagt Leverandørens aflysningspolitik.

1.5 Kontaktoplysninger: Visse flyselskaber kræver, at dine kontaktoplysninger (e-mailadresse eller mobiltelefonnummer) stilles til rådighed for dem, så du kan kontaktes direkte i tilfælde af uregelmæssigheder/forstyrrelser i flyet. Sørg for, at dine CWT-profiloplysninger er opdaterede, så vi kan overføre disse oplysninger til flyselskaberne. Hvis du afslår at oplyse dine kontaktoplysninger, eller hvis de ikke er tilgængelige for flyselskaberne, kan flyselskabet nægte at godtgøre dig for omkostninger/kompensationsbetalinger eller acceptere ethvert ansvar for krav som følge af dit afslag på at give kontaktoplysninger.

1.6 Forsikring: Flyselskabernes eller Leverandørernes bagageforsikring kan have begrænset dækning. Din personlige forsikring dækker måske ikke i tilstrækkelig grad tab forårsaget af aflysninger, ulykker, sygdom eller stjålne eller beskadigede ejendele. Vi anbefaler, at du tegner en tillægsforsikring, som dækker disse risici.

1.7 FLYRESERVATIONER

1.8 Genbekræftelser: Vi anbefaler, at du bekræfter alle flyrejser hos flyselskaberne før afgang og ved hvert stop undervejs. Således har flyselskabet mulighed for at holde dig underrettet om eventuelle ændringer, som berører dine flyrejser. Du bør genbekræfte, om du fortsætter rejsen, eller genbekræfte returreservationerne ved hvert stop undervejs, ellers kan dine reservationer blive annulleret (afhængig af flyselskabet):

 • Indenrigsflyvninger – mindst 24 timer før afgang
 • Udenrigsflyvninger – mindst 72 timer før afgang

1.9 Billed-id: Strengere sikkerhedsbestemmelser i lufthavnene kræver nu, at alle passagerer foreviser gyldig billedlegitimation (i form af for eksempel id-kort, kørekort eller pas) før ombordstigning på flyet.

1.10 Check-in: Det tidspunkt, du senest skal tjekke ind, og sikkerhedsprocedurerne er forskellige alt efter flyselskab, lufthavn og rejsemål. Vi anbefaler følgende seneste check-in tider (som kan variere alt efter det pågældende flyselskab):

 • Indenrigsflyvninger - 1 time før afgang
 • Udenrigsflyvninger - 3 timer før afgang

Bemærk: Check-in senere end dette kan medføre, at du nægtes ombordstigning.

1.11 Bagageafgifter: Flyselskaberne kan pålægge og opkræve bagageafgifter. For nærmere oplysninger, klik her.

1.12 Overbooking: Der kan forekomme overbooking på flyafgange. En person, som nægtes ombordstigning på et fly, kan være berettiget til godtgørelse. Reglerne, der gælder for kompensation for nægtet ombordstigning, findes ved alle billetskranker, og varierer fra land til land.

1.13 Forudbetalte billetter: Hvis dine rejsearrangementer omfatter en anmodning om forudbetalte flybilletter, som skal afhentes af passageren ved flyselskabets skranke i lufthavnen, skal man være opmærksom på, at de fleste flyselskaber opkræver en obligatorisk serviceafgift, som ikke tilbagebetales.

1.14 Mistede billetter: Mistede, stjålne eller ødelagte papirbilletter skal først være betalt, før tilbagebetaling kan gives fra det udstedende flyselskab, med forbehold for ekspeditionsgebyr pålagt af flyselskabet.

MONTREAL- OG WARSZAWA-KONVENTIONEN FOR INTERNATIONAL FLYTRANSPORT

Rejseplanen og kvitteringen udgør "flybilletten" for så vidt angår Montreal- og Warszawa-konventionen ("Konventionen"), medmindre flyselskabet giver passageren et andet dokument, som overholder kravene. Hvis passagerens rejser indebærer en endelig destination eller ophold i et land, som ikke er afrejselandet, kan Konventionen finde anvendelse, og Konventionen regulerer og begrænser i de fleste tilfælde flyselskabets ansvar for dødsfald eller personskade og mistet eller beskadiget bagage. Se også andre meddelelser vedrørende begrænsning af ansvar for passagerer og bagage.

Man skal være opmærksom på, at sikkerhedslovene i mange lande (som for eksempel USA og Canada) kræver, at flyselskaberne giver sikkerheds-, told- og immigrationsmyndighederne adgang til passageroplysninger. Rejser du til et af disse lande, betyder det, at dine personlige oplysninger og dine rejseplaner kan blive videregivet til de relevante myndigheder i de pågældende lande.

MEDDELELSE OM INKORPOREREDE VILKÅR FOR LUFTTRANSPORTMELLEM STEDER I USA

Amerikansk lovgivning kræver, at flyselskaberne informerer deres passagerer om visse regler i forhold til ansvar, behandling af erstatningskrav osv. Som dit rejsebureau, medtager CWT følgende vilkår udelukkende til orientering:

Lufttransport mellem steder i USA (USA samt oversøiske territorier og områder) finder sted i henhold til det pågældende flyselskabs individuelle vilkår, som er inkorporeret i nærværende dokument ved henvisning og udgør en del af befordringskontrakten. Inkorporerede vilkår kan omfatte, men er ikke begrænset til:

 1. Ansvarsbegrænsninger for personskader eller passagerers dødsfald.
 2. Ansvarsbegrænsninger for bagage, herunder skrøbelige eller fordærvelige varer, og mulighed for at kunne tegne en tillægsbagageforsikring med en højere erstatning.
 3. Restriktioner gældende for erstatningskrav, herunder i form af tidsperioder, hvor passagerer skal fremsætte kravet eller anlægge sag mod flyselskabet.
 4. Flyselskabets ret til at ændre vilkår i befordringskontrakten.
 5. Regler i forhold til reservationer, genbekræftelse af reservationer, check-in tider og afvisning af passageren.
 6. Flyselskabets rettigheder og begrænsninger i forhold til erstatningsansvar for forsinkelser eller manglende opfyldelse af serviceydelser, herunder ændringer i tidsplanen, udskiftning med alternative flyselskaber eller fly samt omdirigering.

Du kan få yderligere oplysninger om punkt 1 til 6 fra de amerikanske steder, hvorfra flyselskabets billetter sælges.  Du har ret til at læse den fulde tekst, som udgør det enkelte flyselskabs vilkår, og den finder du i de lufthavne, hvorfra de flyver, og på de billetkontorer i byer, hvorfra de sælger deres flybilletter. Du har ligeledes ret til efter anmodning gratis at få udleveret den fulde tekst med de gældende vilkår, og som her er inkorporeret ved henvisning, fra de transporterende flyselskaber. Oplysninger om, hvordan man bestiller den fulde tekst af de enkelte flyselskabers vilkår, finder man de steder i USA, hvorfra flybilletterne sælges. Udenlandsk flytransport er underlagt de gældende tariffer, der indehaves af de amerikanske myndigheder og myndigheder i andre lande.