skip navigation

Bepalingen en voorwaarden betreffende de reisdocumenten

Laatst bijgewerkt op 20 mei 2015

Om uw reisregelingen te bevestigen, kan CWT u twee types documenten per e-mail bezorgen:

 • Het document met de reisroute wordt u toegestuurd meteen nadat u uw reis hebt gereserveerd. De reisroute vermeldt de reisverzoeken en informeert u over het feit dat CWT de details van uw reservatie heeft doorgegeven aan de relevante reisleverancier(s).
 • Het e-ticket (of het reçu) wordt verstuurd eens alle onderdelen van uw reisplannen bevestigd werden door de reisleverancier(s). Het e-ticket bevat uw definitieve reisregelingen en moet ook gebruikt worden als bewijs van reservatie bij het reizen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Check alle reis- en bestemmingsvereisten: Controleer alstublieft dat u:

 • Alle benodigde toegangsdocumenten heeft (paspoort of foto identificatie, visa, inentingen, of andere vereisten) voor elke bestemming
 • Voldoet aan alle zekerheids- en veiligheidsvoorwaarden voor uw bestemmingen gedurende de duur van uw verblijf
 • Bekend bent met lokale regels met betrekking tot transport en reizen, inclusief inspectieprocedures voor passagiers en bagage

BEKENDMAKING BETREFFENDE REISLEVERANCIERS

Uw agentschap van CWT ("Agent") handelt als een agent voor externe reisleveranciers zoals genoemd op uw reisdocumenten ("Leveranciers") bij het verkopen van reisdiensten of het aanvaarden van reservaties of boekingen van diensten die niet rechtstreeks door de Agent geleverd worden (zoals vervoer via lucht of grond, hotelaccommodaties, maaltijden, tours, cruises, enz.). De Agent zal dan ook niet verantwoordelijk zijn voor het verbreken van contracten of opzettelijke of achteloze handelingen of weglatingen vanwege de Leveranciers die leiden tot verlies, schade, vertraging of letsels voor u, uw gezellen of groepsleden. Behalve indien de term "gegarandeerd" specifiek en schriftelijk vermeld staat op het ticket, het reçu of de reservatie garandeert de Agent de tarieven, boekingen, reservaties, aansluitingen, planning of het behandelen van persoonlijke bezittingen niet. De Agent zal niet aansprakelijk zijn voor letsels, schade of verliezen veroorzaakt aan een reiziger in verband met terroristische activiteiten, sociale of arbeidsgerelateerde onrusten, mechanische of constructiefouten of -moeilijkheden, ziektes, lokale wetten, weersomstandigheden, abnormale omstandigheden of ontwikkelingen of andere handelingen, weglatingen of voorwaarden buiten de controle van de Agent. Door aan zijn/haar reis te beginnen, aanvaardt de reiziger vrijwillig alle risico's die gepaard gaan met deze reis, zowel verwacht als onverwacht. De Agent is niet verantwoordelijk voor het annuleren van diensten en/of terugbetalingen van een Leverancier of vervoerder die de werking stopzet. De reiziger wordt hierbij gewaarschuwd over de bovenstaande risico's evenals mogelijke faillissementen in de reisindustrie evenals medische en weersverstoringen. Men moet een geschikte verzekering daartegen afsluiten. Indien de reiziger tickets, reservaties of boekingen bijhoudt na uitgave, vormt dit een instemming met het bovenstaande en zijn/haar akkoord om de inhoud ervan over te dragen aan zijn/haar reisgezellen of groepsleden.

Wijzigingen of annuleringen: Om uw vluchtroute te wijzigen of te annuleren, bel uw reisagentschap. Als u wilt annuleren, stuur dan de ongebruikte tickets naar ons terug voor een eventuele terugbetaling of creditering. Als u om eender welke reden uw vlucht niet zult halen, moet u onmiddellijk het Service Center of de Luchtvaartmaatschappij bellen. Dit is erg belangrijk voor de terugbetaling. De meeste speciale, excursie- en kortingstickets hebben diverse reisbeperkingen en leiden tot een aanzienlijke boete bij wijziging of annulatie. Veel tickets zijn niet terugbetaalbaar; wanneer er een boete geldt, kan deze vaak hoger zijn dan de (resterende) waarde van het ticket. Zorg ervoor dat u deze beperkingen begrijpt. Als u onderweg uw plannen wijzigt, probeer dit dan met uw agentschap te regelen zodat de wijzigingen in onze database en tools kunnen worden ingevoerd. Als u via de luchtvaartmaatschappij moet werken, vraag hen dan om de waarde van uw ongebruikte ticket te gebruiken voor de aankoop van een nieuw ticket. Als een terugbetaling vereist is, vraag dan een reçu aan de luchtvaartmaatschappij. Als u gegarandeerde reservaties hebt die u wil veranderen of annuleren, vertel dit dan zo snel mogelijk aan de Leverancier. Deposito's en voorafbetalingen zijn onderworpen aan het annulatiebeleid van de Leverancier.

Contactgegevens: Bepaalde luchtvaartmaatschappijen vereisen dat uw contactgegevens (e-mailadres of mobiel telefoonnummer) aan hen beschikbaar worden gesteld, zodat er rechtstreeks contact met u kan worden opgenomen in geval van een onregelmatigheid/verstoring van de vlucht. Zorg ervoor dat uw CWT-profielinformatie up-to-date is, zodat wij deze informatie aan de luchtvaartmaatschappijen kunnen doorgeven. Als u weigert uw contactgegevens te verstrekken of als deze niet beschikbaar zijn voor de luchtvaartmaatschappijen, kan de luchtvaartmaatschappij weigeren u te vergoeden voor kosten/compensatiebetalingen of enige aansprakelijkheid aanvaarden voor claims als gevolg van uw weigering om contactgegevens te verstrekken.

Verzekering: De verzekering van de luchtvaartmaatschappij en andere Leveranciers voor bagage kan beperkte dekking bieden. Uw persoonlijke verzekering kan onvoldoende zijn om verliezen te dekken opgelopen door annulatie, ongevallen, ziekte of gestolen of beschadigde eigendommen. Wij raden ten zeerste aan dat u een bijkomende verzekering aanschaft om dergelijke risico's te dekken.

VLIEGTUIGRESERVERINGEN

Herbevestigingen: Wij raden u aan om alle vluchten te herbevestigen bij de luchtvaartmaatschappijen voorafgaand aan vertrek en bij elke tussenstop. Zo krijgt de luchtvaartmaatschappij de kans om u op de hoogte te houden van veranderingen die zich in uw vluchtgegevens hebben voorgedaan. U moet doorlopende reserveringen of reserveringen voor de terugkeer herbevestigen bij elke tussenstop of uw reserveringen kunnen geannuleerd worden (afhankelijk van de maatschappij):

 • Binnenlands – minstens 24 uur voorafgaand aan uw vlucht
 • Internationaal - minstens 72 uur voorafgaand aan uw vlucht 

ID met foto: De versterkte veiligheidsregelingen in de luchthavens vereisen nu dat alle passagiers een positieve foto-identificatie kunnen voorleggen (zoals een identiteitskaart, een rijbewijs of reispas) alvorens in een vliegtuig in te stappen.

Inchecken: De minimumtijden voor het inchecken en de veiligheidsprocedures variëren volgens de luchtvaartmaatschappijen, de luchthaven en de bestemming. Wij suggereren de volgende tijdstippen voor het inchecken (deze kunnen evenwel variëren volgens de luchtvaartmaatschappij):

 • Binnenlands - 1 uur voor vertrek
 • Internationaal - 3 uur voor vertrek

Opmerking: Later inchecken dan deze tijden kan leiden tot weigering van de passagier.

Bagagekosten: De luchtvaartmaatschappijen kunnen bagagekosten aanrekenen en aanpassen. Gelieve voor gedetailleerde informatie hier te klikken.

Overboeking: De vluchten kunnen overboekt zijn. Een persoon die niet mag instappen, kan recht hebben op een compensatievergoeding. De regels voor deze compensatie liggen ter inzage bij alle desks en variëren van land tot land.

Vooraf betaalde tickets: Als uw reisregelingen gepaard gaan met een verzoek voor vooraf betaalde vliegtickets die door de passagier moeten worden opgehaald aan de desk van een luchtvaartmaatschappij rekenen de meeste maatschappijen een verplichte en niet-terugbetaalbare vergoeding aan.

Verloren tickets: Verloren, gestolen of vernietigde papieren tickets moeten betaald worden tot een terugbetaling wordt verkregen van de uitgevende luchtvaartmaatschappij, onderworpen aan een door de luchtvaartmaatschappij opgelegde servicekost.

CONVENTIEREGIME MONTREAL EN WARSCHAU VOOR INTERNATIONAAL VERVOER

De reisroute en het reçu vormen het "passagiersticket" voor het Conventieregime Montreal en Warschau ("Conventie"), behalve indien de luchtvaartmaatschappij de passagier een ander document overhandigt dat aan de vereisten voldoet. Indien de reis van de passagier gepaard gaat met een eindbestemming of een tussenstop in een land dat niet het land van vertrek is, kan de Conventie van toepassing zijn en de Conventie regelt en beperkt meestal de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen voor overlijden of persoonlijk letsel en met betrekking tot verlies van of schade aan bagage. Zie ook de andere kennisgevingen betreffende de beperking van de aansprakelijkheid voor passagiers en bagage.

Merk op dat de veiligheidswetten van bepaalde landen (zoals de V.S. en Canada) vereisen dat de luchtvaartmaatschappijen de veiligheidsdiensten, de douane en de immigratiediensten toegang verschaffen tot de passagiersgegevens. Als u naar één van deze landen reist, betekent dit dat uw persoonlijke data en uw reisregelingen kunnen worden bekendgemaakt aan de relevante instanties in deze landen.

KENNISGEVING VAN DE GEÏNTEGREEREDE BEPALINGEN VOOR LUCHTVERVOER TUSSEN PUNTEN IN DE V.S.

Volgens de Amerikaanse wetgeving moeten luchtvaartmaatschappijen hun passagiers informeren over bepaalde regels betreffende aansprakelijkheid, de behandeling van claims, enz. Als uw reisagent neemt CWT de volgende bepalingen louter ter informatie op:

Het luchtvervoer tussen punten in de Verenigde Staten van Amerika ("V.S." met inbegrip van overzeese gebieden en bezittingen) is onderworpen aan de individuele bepalingen van de vervoerende luchtvaartmaatschappijen, die hierin via verwijzing zijn opgenomen en onderdeel uitmaken van het vervoerscontract. De geïntegreerde bepalingen kunnen omvatten maar zijn niet beperkt tot:

 1. Beperkingen op de aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of overlijden van passagiers.
 2. Beperkingen op de aansprakelijkheid voor bagage, met inbegrip van breekbare of bederfbare waren, en de beschikbaarheid van een dekking voor overwaardering.
 3. Beperking van claims, met inbegrip van de tijdsperiodes waarin de passagiers een claim moeten indienen of een zaak moeten aanspannen tegen de luchtvaartmaatschappij.
 4. Rechten van de luchtvaartmaatschappij om de bepalingen van het vervoerscontract te wijzigen.
 5. Regels over reservaties, de herbevestiging van reservaties, inchecktijdstippen en de weigering tot vervoer.
 6. Rechten van de luchtvaartmaatschappij en beperkingen betreffende de aansprakelijkheid voor vertraging in de levering van diensten of het niet-leveren ervan, met inbegrip van wijzigingen in de planning, het vervangen door een alternatieve maatschappij of een alternatief toestel en het aanpassen van de route.

U kunt bijkomende informatie verkrijgen over punt 1 tot en met 6 hierboven op elke plaats in de V.S. waar de tickets van de vervoerende luchtvaartmaatschappij worden verkocht. U mag de volledige tekst van de bepalingen van elke vervoerende luchtvaartmaatschappij inzien in de kantoren op de luchthaven en in de stad. U kunt ook op verzoek gratis de volledige tekst ontvangen van de toepasselijke bepalingen van de vervoerende luchtvaartmaatschappijen die via verwijzing zijn opgenomen. Informatie over het bestellen van de volledige tekst van de voorwaarden van elke luchtvaartmaatschappij kunt u krijgen op elke plaats in de V.S. waar de luchtvaarttickets worden verkocht. Het buitenlandse luchtvervoer valt onder de toepasselijke tarieven die neergelegd zijn bij de V.S. en andere overheden.