skip navigation

CWT:s förklaring om tillgänglighet

 

 

CWT har åtagit sig att göra webb- och mobilteknologiplattformen myCWT ("CWT-teknik" eller "CWT-plattformen") användbar för alla människor, oavsett omständigheter och förmåga.  CWT strävar efter att följa bästa praxis och standarder som definieras i riktlinjerna för tillgänglighet till webbinnehåll 2.0 (WCAG), som publicerats av World Wide Web Consortium (W3C), för att tillhandahålla tjänster på ett sätt som är mer användarvänligt för alla.  För att uppnå CWT:s åtaganden på det viktiga området tillgänglighet samarbetar CWT med olika oberoende organ som kontinuerligt bedömer och verifierar CWT:s plattform.

Ytterligare information om CWT:s tillgänglighetsprogram finns att få på begäran, och om du har några kommentarer eller förslag om hur vi kan förbättra tillgängligheten till CWT-plattformen kan du kontakta oss via e-post: accessibility@mycwt.com.