skip navigation

CWT:s digitala tillgänglighetsförklaring

 

 

Affärsresor ska vara tillgängliga för alla. Att boka och hantera affärsresor blir alltmer beroende av teknik, och digital tillgänglighet är avgörande för att ge en inkluderande onlineupplevelse för resenärer, researrangörer och travel managers. Som ett globalt företag inspireras vi av mångfalden hos våra kunder över hela världen, och vi är fast beslutna att göra våra webb- och mobilplattformar tillgängliga för alla.

Åtagande

Vår tillgänglighetskommitté inrättades 2019 och har navigerat i den ständigt föränderliga världen av digital tillgänglighet för att anta relevanta metoder och rulla ut dem i våra produkter i rätt tid. Utöver att arbeta för att göra det tekniskt enklare för alla att navigera i myCWT-appen och webbplattformen, är vi engagerade i det större syftet med tillgänglighet.

Mål

Liksom många stora företag runt om i världen strävar CWT efter att följa de tillgänglighetsuppgraderingar som World Wide Web Consortium (W3C) har fastställt i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). För alla CWT:s produkter är vårt mål att alltid sträva efter högsta möjliga standard.

För närvarande arbetar vi mot full överensstämmelse med WCAG 2.1 nivå AA. Förutom att se till att alla nya funktioner uppfyller WCAG 2.1 nivå AA, håller vi på att genomföra en detaljerad granskning av myCWT för att göra befintliga funktioner mer tillgängliga.

Utveckling

Vi har gjort betydande framsteg på vår resa mot digital tillgänglighet. Vi är stolta över det arbete vi har utfört hittills:

  • Tekniska förbättringar av CWT:s webbplatser för att göra dem tillgängliga, inklusive förbättring av visuella standarder som färg och typsnitt
  • Innehållsförbättringar på CWT:s webbplatser för att göra dem mer tillgängliga, inklusive inkludering av alt-text och ARIA-märkningar
  • Tillhandahålla tekniska utbildningstillfällen för CWT:s designers, ingenjörer och produktteam för att främja en miljö som organiskt inkluderar tillgänglighet som en del av vår livscykel för mjukvaruutveckling

Produkt VPAT Dokument

VPAT-dokument (Voluntary Product Accessibility Template) beskriver den nivå av stöd som varje produkt erbjuder för specifika WCAG 2.1 AA-kriterier.

Kommer snart.

​​​Resurser

Utöver de tillgänglighetsförbättringar som vi arbetar med bakom kulisserna på CWT finns det mer generella åtgärder och justeringar som kan förbättra den övergripande digitala upplevelsen för alla användare:

  • Alternativ för skärmförstoring
  • Programvara för skärmläsare
  • Undertexter på videor
  • ALT text
  • Transkriptioner för ljud

Vi välkomnar din feedback!

Vi välkomnar din feedback när vi gör framsteg på vår digitala tillgänglighetsresa. Om du har några frågor, förslag, tips eller funderingar tar CWT:s tillgänglighetskommitté gärna emot dem. Vänligen kontakta oss via accessibility@mycwt.com.

Observera att CWT:s webbplats kan innehålla länkar till, eller gränssnitt mot, tredje parts webbplatser som CWT inte kontrollerar. Dessa tredjepartswebbplatser kanske inte har samma nivå av överensstämmelse med tillgänglighetsstandarder.

 

Senast reviderad juni 2023