skip navigation

Hållbara affärsresor

Ansvarsfulla reseval för en bättre framtid

 

Det råder ingen tvekan om att resor spelar en viktig roll i ansvarsfull affärsverksamhet. Nu mer än någonsin ser kunderna oss som partners som hjälper dem att nå sina hållbarhetsmål, skapa ansvarsfulla reseval och integrera hållbara resor i det övergripande resultatet av deras program.

Många företag mäter numera programresultatet genom att balansera affärsbehov, anställdas behov och företagsansvar. Det är inte längre ett antingen-eller-förhållningssätt till dessa krav utan ett "och"-förhållningssätt. En balans mellan människor, vinst och planeten.

CWT:s ramverk för Environmental, Social och Governance (ESG) är en central del av vår strävan att hjälpa våra kunder att hantera sitt miljöavtryck och göra ansvarsfulla reseval för en bättre framtid.

Nyheter & bloggar

Se fler artiklar om hållbara affärsresor

Resornas utveckling: Hållbarhet

Hållbarhet inom resebranschen är inte en paradox - det är möjligt och pågår just nu. Koldioxidbudgetar, tekniska störningar som elektriska och autonoma fordon, hybridmöten och virtuella möten leder alla till mer ändamålsenliga resor.

CWT fortsätter att fokusera på framtiden och på att minska miljöpåverkan från affärsresor.

Se videoserien

 
        
    

Minska med indikatorer för koldioxidavtryck

Hjälper resenärer att göra mer hållbara reseval vid bokningstillfället.

Upptäck myCWT


Beräkna med instrumentpaneler och rapportering om koldioxid i realtid

Uppnå dina hållbarhetsmål med insikter och insyn i ditt programs koldioxidavtryck.

Läs mer

laptop displaying co2 emissions summary

Konsulttjänster för ansvarsfulla resor

BTN 2021 - Shortlist logoCWT Solutions Groups ECO (förkortning för Employee Wellbeing, Climate Impact and Organizational Performance) hjälper kunderna att bygga upp reseprogram som inte bara hanterar kostnader utan också är anpassade till andra viktiga mål. CWT Solution Groups ECO-strategi uppmärksammades på BTN 2021 Hotlist - de 20 främsta personerna, produkterna och trenderna.

CWT Solutions Group har utvecklat en femstegstjänst från början till slut för att skapa program för ansvarsfulla resor för kunder.

Läs mer

Hållbara evenemang

Varje evenemang som vi hanterar skapas för att hjälpa våra kunder att frigöra kraften i den mänskliga kontakten och maximera avkastningen på sina investeringar. Det är dock numera mycket vanligt att definitionen av ett lyckat evenemang även omfattar minimering av dess koldioxidpåverkan.

Läs mer

Environmental, Social och Governance (ESG) på CWT

Vår förbättrade ESG-strategi stärker CWT:s långvariga engagemang för ansvarsfullt företagande och stärker vårt sätt att tänka, agera och leva på CWT. Vi säkerställer att vi följer viktiga globala standarder och omsätter våra värderingar och åtaganden i handling.

Läs mer

Resurser för ett hållbart reseprogram
 

An aerial view of a road running through a forest

Klara, färdiga, gå!

När ni fastställer era hållbarhetsmål och åtaganden, har ni då en tydlig plan för hur ni ska nå dit? CWT är här för att guida dig mot ett hållbart reseprogram med tips och tricks samt råd från CWT:s experter.

Läs nu

People holding signs in a crowd

Det finns ingen planet B

Nu är det dags att införa ett ansvarsfullt program för affärsresor. Ett program som är en balanserad strategi mellan dina anställdas välbefinnande, ditt företags hälsa och vårt ansvar för planeten. Lär dig hur med vårt ECO-ramverk - en förkortning för Employee Well-being, Climate Impact, and Organizational Performance (medarbetarnas välbefinnande, klimatpåverkan och organisatorisk prestanda).

Läs e-bok

A woman with a backpack in a train station

Ett ansvarsfullt resande är det enda sättet att resa

Världen förändras, våra företag utvecklas och vårt sätt att definiera framgång inom affärsresor måste följa med tiden. En omställning till en ansvarsfull inställning till resor kommer att vara en av de mest givande förändringarna du kan göra i ditt program.

Läs mer

A pen and a checklist

Hållbara tips för att resa miljövänligt

För företag som vill hantera sin miljöpåverkan är en bedömning av reseprogrammet en stor möjlighet. För att hjälpa dig att bedriva en mer hållbar verksamhet ger vi dig tips om allt från bedömning av nuläget till genomförande och övervakning.

Läs tips

Kontakta oss för att få veta mer

Kontakta oss