skip navigation

Tar ert företag ansvar?

Hur bör vi agera för att vara socialt och miljömässigt ansvarsfulla

CWT är djupt engagerade i företags samhällsansvar (CSR, engelska Corporate Social Responsibility), som vi kallar Responsible Business.

Vår Responsible Business-strategi fokuserar på de områden som är viktigast för CWT och våra intressenter. För att kunna förstå deras syn på saken så lyssnar vi kontinuerligt på våra medarbetare, våra kunder och leverantörer innan vi tar beslut om vad som bör vara vårt fokus och det vi rapporterar om.

7 Områden i vår ansvarsfulla affärsstrategi

Läs mer

Erkännande av ansvarsfullt företagande
 

Läs mer

Internationella principer

Läs mer

Ansvarsfulla företagsrapporter
 

Läs mer

Åtaganden om ansvarsfullt företagande
 

Läs mer

Hållbara tjänster för affärsresor
 

Läs mer


 

De sju viktigaste områdena i vår Responsible Business-strategi är:

Responsible Business - strategi och styrning icon
Responsible Business - strategi och styrning:
Vårt sätt att implementera och verka i vardagen med vår RB-strategi.

Ethics icon
Etik och affärsbeteende:
Hur vi sköter vår företagsverksamhet på ett etiskt sätt.

Medarbetarna icon
Medarbetarna:
Vårt sätt att attrahera, utveckla, belöna och engagera en diversifierad medarbetargrupp.

Mänskliga rättigheter icon
Mänskliga rättigheter:
Hur vi står fast vid mänskliga rättigheter i allt vi gör och inom de område vår verksamhet påverkar.

Ansvarsfulla produkter och tjänster
Ansvarsfulla produkter och tjänster:
Vårt sätt att integrera ansvarstänket fullt ut i vårt utbud av produkter och tjänster.

Miljö icon
Miljö:
Vårt sätt att minimera företagets miljöpåverkan.

Samhällsengagemang icon
Samhällsengagemang:
Vårt sätt att stödja de lokalsamhällen där vi lever och verkar.

Läs den senaste årsrapporten för ansvarsfull verksamhet

Vad gör CWT till ledande inom ansvarsfullt företagande?

Ta reda på det genom att läsa den nionde upplagan av vår Annual Responsible Business Report. Den belyser allt det som pågick inom hela företaget år 2020 inom alla områden för Responsible Business. Tack vare vår kontinuerlig förbättring fick vi en ”Platinum” utmärkelse av EcoVadis. Utmärkelsen placerade oss bland topp 1 procent av alla företag man tittat på.

Ta mig till 2021 RB-rapporten

 

CWT Responsible Business Report 2021 cover 

Tidigare Responsible Business rapporter

Internationella principer

FN:s Global Compact och dess 10 principer som CWT uppfyller.

Lär dig mer
 

Hur vi driver vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt vis.

Lär dig mer
 


Varje år rapporterar CWT vår miljöstrategi och koldioxidutsläpp till CDP.

Lär dig mer
 


 

Mer information om hur vi agerar för att vara socialt och miljömässigt ansvarsfulla?

KONTAKTA OSS