skip navigation

Miljö, sociala frågor och styrning på CWT

Att göra CWT till ett starkt och motståndskraftigt företag nu och i framtiden

CWT:s ESG-strategi (tidigare kallad Responsible Business) skapar långsiktigt värde för alla våra intressenter. Denna tydliga strategi, som stöds av engagerade åtaganden inom pelarna för miljö, sociala frågor och styrning, vägleder vårt tillvägagångssätt, fokuserar våra ansträngningar och ger resultat i enlighet med våra mål.

Att anpassa sig till viktiga globala standarder som FN:s Global Compact och målen för hållbar utveckling har varit en viktig faktor för att bli ett av de bästa ESG-företagen i vår bransch på global nivå.

HÅLL DIG INFORMERAD - NYHETER & BLOGS

ESG-rapporter
 

Läs mer

Åtaganden om ESG
 

Läs mer

Hållbara tjänster för affärsresor
 

Läs mer

Erkännande av ESG
 

Läs mer

Utmärkelser
 

Läs mer

Internationella principer

Läs mer

 


 

Läs vår senaste ESG-rapport

Vad gör CWT till ledande inom ESG?

Miljö-, social- och styrningsaktiviteter (ESG) är centrala för hur vi tänker och agerar på CWT. Läs hur de meningsfulla åtgärder vi har vidtagit gör att vi är ledande i världen, hur våra åtaganden för ESG-pelarna vägleder vårt tillvägagångssätt och hur specifika mål skärper vårt fokus.

ESG-rapport 2022

 

CWT ESG Report 2022 cover

Tidigare ESG / Responsible Business rapporter

Internationella principer

FN:s Global Compact och dess 10 principer som CWT uppfyller.

Lär dig mer
 

CWT har valt ut sju globala mål för hållbar utveckling med tillhörande delmål som vi anser att vi bäst kan bidra till att uppfylla.

Lär dig mer
 


Varje år rapporterar CWT vår miljöstrategi och koldioxidutsläpp till CDP.

Lär dig mer
 


 

Mer information om hur vi agerar för att vara socialt och miljömässigt ansvarsfulla?

KONTAKTA OSS