skip navigation

Tar ert företag ansvar?

Hur bör vi agera för att vara socialt och miljömässigt ansvarsfulla

Vår Responsible Business-strategi fokuserar på de områden som är viktigast för CWT och våra intressenter. För att kunna förstå deras syn på saken så lyssnar vi kontinuerligt på våra medarbetare, våra kunder och leverantörer innan vi tar beslut om vad som bör vara vårt fokus och det vi rapporterar om.

De sju viktigaste områdena i vår Responsible Business-strategi är:

Responsible Business - strategi och styrning

Vårt sätt att implementera och verka i vardagen med vår RB-strategi.

Etik och affärsbeteende

Hur vi sköter vår företagsverksamhet på ett etiskt sätt.

Medarbetarna och mänskliga rättigheter

Vårt sätt att attrahera, utveckla, belöna och engagera en diversifierad medarbetargrupp och hur vi står fast vid mänskliga rättigheter i allt vi gör och inom de område vår verksamhet påverkar.

Miljö

Vårt sätt att minimera företagets miljöpåverkan.

Ansvarsfulla produkter och tjänster

Vårt sätt att integrera ansvarstänket fullt ut i vårt utbud av produkter och tjänster.

Samhällsengagemang

Vårt sätt att stödja de lokalsamhällen där vi lever och verkar.

Läs den senaste årsrapporten för ansvarsfull verksamhet

Vad gör CWT till ledande inom ansvarsfullt företagande?

Ta reda på det genom att läsa den nionde upplagan av vår Annual Responsible Business Report. Den belyser allt det som pågick inom hela företaget år 2020 inom alla områden för Responsible Business. Tack vare vår kontinuerlig förbättring fick vi en ”Platinum” utmärkelse av EcoVadis. Utmärkelsen placerade oss bland topp 1 procent av alla företag man tittat på.

Ta mig till rapporten

CWT Responsible Business Report 2021 cover 

RESPONSIBLE BUSINESS RAPPORTET

Klicka på länken nedan för att ladda ner våra senaste Responsible Business diagram, siffror och rapporter.

TILL SAMTLIGA RAPPORTER

2021 Ecovadis platinum badge

CWT betygsatt Platinum igen av EcoVadis för vårt ansvarsfulla affärsprogram.

Pressmeddelande

FN:s Global Compact och dess 10 principer som CWT uppfyller.

Lär dig mer
 

Hur vi driver vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt vis.

Lär dig mer
 

Mer information om hur vi agerar för att vara socialt och miljömässigt ansvarsfulla?

KONTAKTA OSS