skip navigation

Tar ert företag ansvar?

Hur bör vi agera för att vara socialt och miljömässigt ansvarsfulla

Vår Responsible Business-strategi fokuserar på de områden som är viktigast för CWT och våra intressenter. För att kunna förstå deras syn på saken så lyssnar vi kontinuerligt på våra medarbetare, våra kunder och leverantörer innan vi tar beslut om vad som bör vara vårt fokus och det vi rapporterar om.

De sju viktigaste områdena i vår Responsible Business-strategi är:

Responsible Business - strategi och styrning

Vårt sätt att implementera och verka i vardagen med vår RB-strategi.

Etik och affärsbeteende

Hur vi sköter vår företagsverksamhet på ett etiskt sätt.

Medarbetarna och mänskliga rättigheter

Vårt sätt att attrahera, utveckla, belöna och engagera en diversifierad medarbetargrupp och hur vi står fast vid mänskliga rättigheter i allt vi gör och inom de område vår verksamhet påverkar.

Miljö

Vårt sätt att minimera företagets miljöpåverkan.

Ansvarsfulla produkter och tjänster

Vårt sätt att integrera ansvarstänket fullt ut i vårt utbud av produkter och tjänster.

Samhällsengagemang

Vårt sätt att stödja de lokalsamhällen där vi lever och verkar.

HÄR SER DU ETT SAMMANDRAG AV VÅRT RESPONSIBLE BUSINESS ÅR 2019

 

 
        
    

Vad är det som gör CWT till ett ansvarsfullt företag?

Ta reda på det genom att läsa den åttonde upplagan av vår Annual Responsible Business Report. Den belyser allt det som pågick inom hela företaget år 2019 inom alla områden för Responsible Business.

Tack vare vår förmåga att kontinuerligt ta ett ytterligare steg fick vi en ”Platinum” utmärkelse av EcoVadis. Utmärkelsen placerade oss bland topp 1 procent av alla företag man tittat på. Dessutom lyckades vår Annual Responsible Business Report nå en Förenta Nationernas Global Compact Advanced nivå.

Ta mig till rapporten

CWT Responsible Business Report 2019 

RESPONSIBLE BUSINESS RAPPORTET

Klicka på länken nedan för att ladda ner våra senaste Responsible Business diagram, siffror och rapporter.

TILL SAMTLIGA RAPPORTER

Ecovadis platinum badge

CWT betygsatt Platinum av EcoVadis för vårt ansvarsfulla affärsprogram, efter att ha tilldelats Guld för tre år i rad.

Press Release

We support UN global compact

FN:s Global Compact och dess 10 principer som CWT uppfyller.

Läs mera
 

Sustainable development goals

Hur vi driver vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt vis.

Läs mera
 

KONTAKTA OSS

Mer information om hur vi agerar för att vara socialt och miljömässigt ansvarsfulla?

 

KONTAKTA OSS