skip navigation

INSIKT OCH INNOVATION

CWT Podcast

BUSINESS TRAVEL ON THE FLY

DISCOVER OUR TRAVEL PODCASTS

Business Travel On the Fly is a monthly podcast aimed at business travelers that dives into issues affecting those of us who spend time up in the air, out of the office, and away from home on work trips. Whether you’re a seasoned traveler or on your first trip, we will unpack the future of business travel with experts from in and around the industry. Plus, you’ll get top travel tips from road warriors around the globe.

Läs mer

Demystifying AI and its use in travel

AI IN BUSINESS TRAVEL

We hear from you that AI is a big buzzword in the industry. But what does it actually mean? And can it help you? In our short online booklet, we demystify AI and its applications in travel, breaking down how AI-enabled technologies are already being used in the industry, and what you need to know about how it could make a real impact for your business.

Read more

AI in business travel 

Nya idéer och samarbete främjar utvecklingen

ETT ÖPPET FORUM FÖR IDÉER UTGÖR GRUNDEN FÖR INNOVATION

Innovation börjar med idéer. De bästa idéerna för förbättring av våra tjänster, vår teknik och vårt programutbud har inte kommit från ett enda team. Faktum är att vi tror på ett öppet innovationssystem som inbjuder till nya idéer från många källor. Sättet på vilket vi samlar upp och går igenom de här idéerna leder till lösningar som hjälper er att nå målen för ert affärsreseprogram. Vårt öppna förhållningssätt till innovation inkluderar:

  • Samarbete med framåtlutande tredjeparter så som inkubatorer, acceleratorer och startups för att få fram genomslagskraftiga idéer.
  • Skapande av en innovationskultur för våra mer än 18 000 medarbetare..
  • Engagerandet av våra kunder i processen, så att vi bättre kan fånga de mest lovande idéerna och innovationerna som hjälper er att nå era mål.

 

 

Kurt Ekert

"Genom en öppen innovationskultur skapar CWT ett avsevärt bättre erbjudande för kunden och ökar transformationstakten flera gånger om.”

Kurt Ekert, president and CEO

Vi har fingret på pulsen i Silicon Valley - och även utanför

VI STÖDJER NÄSTA GENERATIONS RESETEKNOLOGI

CWT söker hela tiden efter sätt att lösa dagens utmaningar för ert reseprogram samtidigt som vi är med och påverkar hur affärsresandet ska se ut i morgon. Vår öppna inställning till innovation ger oss möjlighet att samarbete med inkubatorer och startups som verkar i teknologihubbarna runtom i världen – så som exempelvis Silicon Valley – för att driva fram nästa generations reseteknologi. De här relationerna placerar CWT i framkant för utveckling och hjälper oss att:

  • Finna de mest lovande och innovativa startupföretagen, idéerna, teknologierna och digitala plattformarna.
  • Uppmuntra utvecklingen av ett entreprenörsinriktat samarbete som skapar nya tekniska lösningar och tjänster för affärsresebranschen.
  • Skapa en bättre upplevelse och ett högre mervärde för er.
  • Utforma, påskynda, testa och anpassa verkliga lösningar som skapar nytta för ert reseprogram och era medarbetare.


Ni får automatiskt de bästa tillgängliga flyg- och hotellpriserna – t.o.m. efter att bokningen skett.

PRICE OPTIMIZATION HITTAR BESPARINGAR OCH HÅLLER MEDARBETARNA NÖJDA

 
        
    

Upptäck nya besparingsmöjligheter som gagnar även de mest utvecklade reseprogrammen. Genom att använda innovativ teknologi som jobbar bakom kulisserna, letar Price Optimization efter potentiella besparingar på basis av prisfluktuationer för redan genomförda flyg och hotellbokningar. Price Optimization drar nytta av lägre priser på samma flyg och hotell genom ombokning – utan att blanda in resenärerna. Det här hjälper er att få mera avkastning (ROI) på ert reseprogram utan att behöva distrahera era medarbetare eller påverka deras resplaner.

Läs mer

Proaktiv service hjälper resande medarbetare att hantera oförutsedda händelser.

AVBRUTNA RESOR KOMMER SNABBT TILLBAKA PÅ RÄTT SPÅR

Försenade flyg, missade förbindelser och inställda flyg kan leda till stress hos den resande, lägre produktivitet och oönskad tid hemifrån. De dagar då allt inte flyter enligt tidtabellen hjälper CWT Trip Disruption era resande medarbetare att snabbt komma på rätt spår igen. Den här tjänsten bevakar flygstatus 24/7. Varje gång teknologin upptäcker en störning kontaktar en CWT-resekonsult medarbetaren i fråga och bokar om i mån av plats för att hålla resan i gång. Denna tjänst hjälper till att bygga medarbetartilltro för ert reseprogram och förbättrar dessutom själva upplevelsen.

CWT upphör aldrig med att ta fram nya innovationer för er

VAD HÄNDER HÄRNÄST?

CWT identifierar, uppmuntrar, testar och avväger innovationer kontinuerligt med avsikt att göra livet enklare för er, förbättra era reseprogram och göra era medarbetare mera nöjda med sina reseupplevelser. Med främsta fokus på artificiell intelligens (AI) och ”internet of things” undersöker vi också idéer, koncept och teknik i relation till prognostisering av försenade flyg samt prisprognoser.

Vi testar hur chatbot-teknologin kan ge de resande information på nya sätt och hur de skulle kunna få service från oss via instant messaging applikationer som de redan använder. Chatbots använder AI och naturliga språkprocesser för att svara på förfrågningar, utföra uppgifter, förbättra bekvämligheten och öka enhetligheten i tjänsterna.

Via ”internet of things” utvärderar vi hur vi kan personifiera hotellupplevelsen och öka gästnöjdheten genom att använda beacons, immersiv teknologi och vår prisvinnande mobilapp. Vi testar hur vi kan använda uppkopplade enheter för att förenkla tjänsterna, öka bekvämligheten för resenären och erbjuda den bästa upplevelse för medarbetarna.

CWT Chatbot 

More insights

Publications