skip navigation

VÅRA LÖFTEN ÅT DIG

Vår strategi för fortsatt framgång

Den värld inom företagsresandet vi lever i utvecklas och förändras i snabb takt. Dagens digitala teknologi kopplar samman mänskor på ett sätt som aldrig tidigare, den förändrar vårt sätt att tänka, leva och jobba.

Den här förändringen omfattar varje marknad och sektor inom resandet; den ökar utbudet och efterfrågan samtidigt som den dirigerar kunderna mot högre förväntningar och ett urval utan like.

Tack vare vår mångåriga erfarenhet förstår vi väl att våra resenärer är era anställda. Vi hjälper dem att bli mer produktiva, engagerade och bättre omhändertagna.

Vi koncentrerar oss på B2B4E, en förkortning av ”business to business for employees”.

Vi tror att vi har en möjlighet att erbjuda era medarbetare den bästa konsumentupplevelsen samtidigt som vi erbjuder företag, som ditt, det de behöver för att kunna maximera sin produktivitet.

Våra brandlöften

Vi sammanför vårt B2B4E-kunnande i tre centrala kärnlöften som styr allt vi gör.

Vi gör företagens resor enklare – vi avlägsnar barriärer och ger företagen och deras anställda friheten att göra det som är viktigast för dem.

Vi överbryggar för att frigöra möjligheterna – vi erbjuder företagen, deras anställda och våra tjänsteleverantörer mera tjänster för att befria deras businessmöjligheter till fullo.

Vi gör framsteg tillsammans – vi erbjuder det förtroende som behövs för att hjälpa våra kunder att navigera framgångsrikt i framtiden.

KONTAKTA OSS