skip navigation

Etik och hur vi lever våra riktlinjer

Så här har vi valt att vara på CWT

Etik och hur vi väljar att vara och leva

På CWT har vi valt att vi själva och alla vi arbetar med ska ha det absolut mest strikta förhållningssättet till hur vi tillämpar etik och lever våra riktlinjer. Detta engagemang för våra anställda, kunder, leverantörer och andra partners är vägledande för allt vi gör.

Våra värderingar i praktiken

Varför vi finns. Vad vi tror på. Hur vi agerar.

Integritet

 • Gör det rätta
 • Ge ett gott exempel
 • Förtroende för varandra
   

Lederskap

 • Åtaganden och leveranser
 • Ägna det du gör
 • Ta ledningen
   

Omtänksamhet

 • Vinn som ett lag
 • Wow med stora upplevelser
 • Var inkluderande

    Passion

 • Var modig
 • Våga och lär
 • Bli bättre varje dag

 

CWT’s redogörelse mot slaveri och människohandel

Läs mer