skip navigation

Predictive analytics

CWT Solutions Group ökar sina prognostiserande analysresurser som erbjuder nya möjligheter att spara

CWT har introducerat Predictive Analytics – prognostiserande analysresurser – som i hög grad förbättrar prognosernas exakthet. De ger en mycket bättre insyn i de centrala mätredskapen för resandet och erbjuder kunderna nya möjligheter att kontrollera sina reseutgifter.

CWT Solutions Group, som är CWT:s konsulterande enhet, har tagit fram en utvecklad datamodell som sållar igenom historiska datamassor såsom offentliga uppgifter om förnödenheternas priser, makroekonomiska indikatorer, väder och semestrar. Dessa data analyseras för identifikation av mönster och korrelationer som genererar starka prognoser för ett företags kommande konsumtion, speciellt då det gäller antalet resor och kostnad per resa.

“Med de här nya, bästa möjliga algoritmerna kan vi prognostisera ett företags utgifter med synnerligen hög exakthet,” sade Christophe Renard, Vice President för CWT Solutions Group. ”De prognostiserande analyserna hjälper oss i hög grad att ge våra kunder användbara insikter – t.o.m. små variationer i resepolicyn eller leverantörprogrammen – kan föranleda till stora inbesparingar. Som ett av världens största företag i resebranschen sitter vi på en dataskatt. Genom att använda våra Predictive Data-resurser kan vi verkligen få data att betjäna våra kunder.”

Ett lyckat test med Predictive Analytics tillsammans med ett av CWT Solutions Groups största globala kunder gav en skarp förbättring i exaktheten jämförd med tidigare metoder. Genom att använda den här nya resursen lyckades kunden identifiera områden med potentiella inbesparingar om upp till 10 %. Testet visade också att resultaten i det långa loppet blir bättre då systemet lär sig hela tiden av större datamassor.

Teknologin kommer att presenteras globalt för CWT Solutions Groups kunder under år 2019.

Var god, ladda ner en kopia av CWT Solutions Group Whitepaper on Predictive Data.

CWT Solutions Group

CWT Solutions Group är den konsulterande enheten inom CWT, världens ledande företag inom digital reseadministration. Enheten hjälper i att erbjuda upphandlingseffektivitet genom innovationer inom leverantörsurval, datainformation, resenärsadministration och mobilitet.

Ska vi ta ett samtal?

Ta reda på hur CWT kan hjälpa er

Om du vill veta mer om hur CWT kan hjälpa er och samtidigt godkänner att vi kan kontakta dig (per telefon eller e-post) gällande våra produkter och tjänster, vänligen fyll i det här formuläret. Vi kontaktar dig för att avtala tid om ett möte/samtal. Du kan när som helst avsäga dig information från oss genom att trycka på “avregistrerings” länken i något av våra e-postmeddelande.

Kontakta oss