skip navigation

Global Privacy Policy bg

Heading
Политика и уведомление за поверителност на CWT Global
Paragraph

The Global Privacy Policy is available in English and in the following languages. Please note that some of these pages are currently being translated.

 1. Bulgarian
 2. Croatian
 3. Czech
 4. Danish
 5. Dutch
 6. English
 7. Finnish
 8. French
 9. Gaelic
 10. German
 11. Greek
 12. Hungarian
 13. Italian
 14. Latvian
 15. Lithuanian
 16. Maltese
 17. Norwegian
 18. Polish
 19. Portuguese
 20. Slovak
 21. Slovenian
 22. Spanish
 23. Swedish
 24. Turkish

 

Последна актуализация: май 2018 г.

 

Вашата поверителност има значение.

CWT (CWT Global B.V. и неговите свързани лица, наричани заедно CWT) е дружество за управление на пътувания, което развива дейност в много държави по света. Ние предоставяме на своите корпоративни клиенти служебни пътувания и настаняване, както и срещи, събития и услуги..

CWT има ангажимент за прозрачност и зачитане поверителността на личните Ви данни в онлайн пространството и признава необходимостта от подходяща защита и управление на личните данни, които споделяте с нас.

Настоящото Глобално уведомление и Политика за поверителност описва какви лични данни събираме, как ги използваме и с кого ги споделяме с оглед предоставяне на услугите ни, както и когато посещавате нашите уебсайтове и онлайн инструменти.

Защо събираме лични данни?

Личните данни са информация, която ни позволява да Ви идентифицираме при предоставяне на нашите услуги. Използването, обработването или прехвърлянето на Вашите лични данни се регулира от приложимите закони и разпоредби за защита на личните данни и поверителност.

CWT събира лична информация от (i) корпоративни клиенти, техните пътници и посетители на срещи и събития за изпълнението на търговските споразумения, сключени с нашите клиенти, и (ii) посетителите и потребителите на уебсайтовете на CWT. Целите, за които събираме личната Ви информация, са свързани с предоставянето на услуги, свързани със служебни пътувания, настаняване и организиране на срещи и събития, като:

 • Резервации при пътуване, транспорт и настаняване;
 • Резервация при срещи и събития, включително предоставяне на служебни баджове и канцеларски материали;
 • Кетъринг и аудиовизуални услуги;
 • Съдействие при кандидатстване за виза;
 • Администриране на сметки и фактуриране;
 • Отчитане за съответствие с политиката за клиентски пътувания и консолидиране на разходите;
 • Съобщаване на важна информация за пътуванията, включително маршрути и предупреждения, както и актуализиране на продуктите и услугите на CWT, включително проучвания за удовлетвореността на клиентите;
 • Откриване и предотвратяване на измами, включително, когато е приложимо, проверки за сигурност и санкции, както е предписано от приложимите местни закони;
 • Анализ на вътрешния пазар.

Ето защо личните данни, които събираме, са необходими за изпълнението на договорите ни с нашите корпоративни клиенти и без тях няма да можем да отговорим на нуждите и изискванията им за пътувания, настанявания или срещи и събития.

Също така събираме информация за бизнес контакти за целите на директния маркетинг (описани в Известието за директни маркетингови съобщения).

Каква лична информация събираме?

Личните данни, които събираме за горепосочените цели, може да включват: име, фамилия, телефонен номер, имейл и адрес, име на дружество, пол, дата на раждане, начин на плащане и номер на карта, предпочитания за пътуване (място, храна, тютюнопушене, специални услуги и т.н, данни за паспорти и визи, данни за пътника (PNR), както и информация за близки роднини.

CWT събира и данни за контакт от посетителите на уеб сайтовете му чрез онлайн формуляри „Свържете се с нас“, чиито полета съдържат име, фамилия, телефонен номер, имейл и адрес, име на дружество.

Как събираме или получаваме ваша лична информация?

При обслужване на нашите корпоративни клиенти за техните нужди от пътуване и настаняване се създава електронен „Профил на пътниците“ в собствения инструмент на CWT, наречен CWT Portrait. Личната информация се въвежда чрез подаване от самите корпоративни клиенти и/или от пътника, или от лицето, упълномощено да управлява пътуването. Информацията за профила може да бъде получена и от доставчик на услуги за онлайн резервации (OBT), когато нашите клиенти поискат услугите на този доставчик.

При организиране на срещи и събития за своите корпоративни клиенти, CWT обработва списък с имената на посетителите и информация за посетителите, получена директно от клиенти или недиректно чрез доставчици на услуги по онлайн управление, които може да се избират от клиента.

Как използваме личните Ви данни?

Използваме лични Ви данни, за да предоставяме услуги си, както е описано в търговските ни споразумения.

Например, когато се направи резервация, CWT обработва PNR, съдържащи личните данни, които сме получили, заедно с информацията за резервацията, необходима за изпълнение на искането за пътуване, а в някои случаи заедно с допълнителна информация, необходима за спазване на местните разпоредби за пътувания като Програмата за сигурност на  полетите в Съединените щати и Системата за предварителна информация за пътниците, широко разпространена в няколко страни като Великобритания и Китай.

Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

Запазваме личните Ви данни, когато е необходимо, за да изпълним споразуменията си и да предоставим услугите си, да отговорим на запитвания от нашите корпоративни клиенти за предходни пътувания и други бизнес дейности и да спазим правните си задължения, да отговорим на регулаторни изисквания като закони за финансово отчитане, да разрешаваме спорове, да завеждаме искове или да водим съдебни спорове.

С кого споделяме личната Ви информация?

За да направи резервации за пътуване и настаняване и в съответствие с практиките в туристическата индустрия, CWT трябва да споделя личната информация, която е събрана и обработена (обикновено PNR), с различни трети страни – доставчици на туристически услуги, като например:

 • Доставчици на туристически услуги, т.е. авиокомпании, хотели, компании, отдаващи коли под наем;
 • OBTs;
 • Доставчици на услуги по безопасност и сигурност;
 • Глобални дистрибуторски системи (GDS), които представляват компютърни мрежи, позволяващи транзакции по пътуване и настаняване между доставчици на туристически услуги и компании за управление на служебни пътувания като CWT, чрез генериране на общ регистър в реално време (брой хотелски стаи, места в самолета, автомобили на разположение и т.н.);
 • Компютърни системи за резервация, т.е. системите за резервация, използвани от доставчиците на услуги (авиолинии, хотели и др.), които съхраняват регистър за местата (брой хотелски стаи, места в самолета, автомобили на разположение и т.н.);
 • Компании за разплащане с карти; и
 • Периодично и в съответствие с регулаторните изисквания, държавните органи като Департамента за вътрешна сигурност на САЩ.

Ако не  споделяме лична информация с  тези представители на туристическата индустрия, пътуването няма да бъде възможно.

За да организира и управлява срещите и събитията на своите клиенти и в съответствие с практиките в бранша, CWT трябва да споделя лична информация с различни доставчици, които се явяват трети страни, например:

 • Доставчици на транспортни услуги (автомобили, автобуси и влакове);
 • Доставчици на услуги, свързани със служебни баджове и канцеларски материали;
 • Доставчици на кетъринг (за изисквания, свързани с изхранването);
 • Компании, предоставящи аудиовизуални услуги (за презентации и конференции).

Освен това CWT използва упълномощени трети лица обработващи лични данни (т.е. подизпълнители) с оглед управлението на определени административни и ИТ инструменти и платформи. Подобни подизпълнители имат достъп до личните Ви данни, но само от името на CWT и по указания на последното и са длъжни да се придържат към политиките, процедурите и процесите на CWT и да спазват приложимите закони за поверителност на данните.

Запазваме си правото да разкриваме лични данни, ако това се изисква от закона или  на базата на добросъвестно предположение, че подобно действие е основателно необходимо за спазването на всички приложими закони.

Прехвърлят ли се личните Ви данни извън ЕС/ЕИП?

Предвид международния характер на услугите на CWT, на лични данни в международен план се осъществяват чрез CWT, неговите свързани лица, съвместни предприятия и глобална партньорска мрежа, за да се подпомогнат свързаните с пътуванията услуги като издаване на самолетни билети и искане за техническа помощ, както и управление на срещи и събития.

В случай че личните данни се прехвърлят или съхраняват централно в държави, в които няма подобно ниво на защита, както във вашата страна, CWT е предприело, когато е уместно, стъпки за гарантиране на адекватно ниво на защита на прехвърлените данни чрез сключване на съответните споразумения за прехвърляне на данни между компании въз основа на европейските стандартни договорни клаузи (наричани още EU Model Clauses).

Как гарантираме сигурността на личните Ви данни?

Непрекъснато прилагаме и поддържаме подходящи административни, организационни, технически и физически мерки за сигурност, за да гарантираме поверителността, целостта, наличността и устойчивостта на нашите системи, които обработват личните Ви данни. Тези мерки се наблюдават, за да се предотврати случайно или незаконно унищожаване, промяна, неразрешено разкриване или достъп до личните Ви данни или други незаконосъобразни форми на обработване.

Спазване на настоящата Политика и законите за защита на данните

Всички организации от групата на CWT спазват настоящата Глобална политика и уведомление за поверителност и се ангажират да спазват всички приложими принципи и разпоредби за поверителност на данните.

Известие за директни маркетингови съобщения

Когато посещавате уебсайтове и онлайн инструменти на CWT, винаги можете да изберете да не ни предоставите определена информация. Ако изберете да не предоставите данните за контакти, които искаме, пак можете да посетите повечето ни интернет страници, но е възможно да не успеете да получите достъп до определени услуги, които предполагат взаимодействието ни с Вас.

Ако сте получили съобщение от нас за наши продукти и услуги, това се дължи на факта, че Вие или Вашето дружество сте поискали подобно съобщение или защото вярваме, че съобщението е от интерес за Вас или Вашето дружество. В някои случаи е възможно да сме получили данните Ви за контакт от обществено достъпни източници или чрез трета страна, с която Вие или Вашето дружество сте се договорили за последващо споделяне. Позоваваме се на легитимния си интерес да Ви информираме за продуктите и услугите си, но ако не желаете в бъдеще да получавате маркетингови съобщения, моля, кликнете върху линка „Отписване“ в долната част на съобщението и Вашите данни за контакт няма повече да се използват в това отношение.

Когато ангажираме за подизпълнители трети страни, които да  управляват маркетинговите ни кампании, те правят това от наше име и съгласно нашите указания и ние гарантираме, че те се ангажират да спазват нашите политики и приложимите закони за поверителност, както и да не използват данните Ви за други цели, различни от договорените.

Като доставчик на глобални услуги по управление на служебни пътувания ние може да прехвърлим личните Ви данни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Когато ги прехвърляме към държави, в които еврокомисарите считат, че не е налице адекватна защита, то ние гарантираме, че прехвърлянията се са легитимни чрез признатите европейски стандартни договорни клаузи (наричани още EU Model Clauses), така че Вашите права да бъдат защитени.

CWT ще запази информацията Ви, само докато желаете да получавате /продължавате да получавате нашите маркетингови съобщения и/или да спазвате законови задължения, съдебни заповеди или регулаторни изисквания, както и за да изпълни искането Ви за „отписване“ от маркетинговите съобщения.

Вашите права

Разполагате с редица права във връзка с личните Ви данни като например право на достъп до данните, които CWT събира за Вас, право на коригиране, право на заличаване, право на възражение срещу обработването на личните Ви данни на законно основание.

Ако желаете да упражните своите права, например да отправите искане за достъп или искане за коригиране, моля, кликнете върху линка тук, който ще Ви препрати към нашия формуляр за заявки с оглед за обработване на искането.

Ние сме на Ваше разположение за всякакви запитвания (моля, използвайте нашия имейл за контакт по-долу), искания или проблеми, включително жалби. Ще ги обработим със такова внимание, каквото основателно очаквате от нас. Ако не останете доволни от начина, по който сме обработили тези въпроси, и в зависимост от държавата, в която пребивавате, може да имате и право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните.

Данни за връзка

За да се свържете с CWT по въпроси или проблеми относно настоящата Глобална политика и уведомление за поверителност, моля, свържете се с нас на globalprivacy@mycwt.com

 

Настоящата политика подлежи на промяна. Промените ще бъдат публикувани периодично на този уеб сайт, затова Ви молим да го проверявате редовно.