skip navigation

Global Privacy Policy da

Heading
CWT Global Privatlivspolitik og Bemærkning
Paragraph

The Global Privacy Policy is available in English and in the following languages. Please note that some of these pages are currently being translated.

 1. Bulgarian
 2. Croatian
 3. Czech
 4. Danish
 5. Dutch
 6. English
 7. Finnish
 8. French
 9. Gaelic
 10. German
 11. Greek
 12. Hungarian
 13. Italian
 14. Latvian
 15. Lithuanian
 16. Maltese
 17. Norwegian
 18. Polish
 19. Portuguese
 20. Slovak
 21. Slovenian
 22. Spanish
 23. Swedish
 24. Turkish

Sidst opdateret maj 2018

 

Dit privatliv er vigtigt.

CWT (CWT Global B.V. og dets datterselskaber, tilsammen CWT) er en travel management virksomhed, med aktiviteter i mange lande verden over. Vi formidler erhvervsrejser og ophold, samt arrangere servicmøder og events for vores virksomhedskunder.

CWT har forpligtet sig til gennemsigtighed og beskyttelse af dit privatliv online, og vi erkender behovet for passende beskyttelse og administration af de personlige data, som du deler med os.

Denne Globale Privatlivs-politik beskriver, hvilke personlige data vi indsamler, hvordan vi anvender dem, og med hvem vi deler dem, inden for rammerne af ydelsen af vores serviceydelser, og når du besøger vores websteder og online-værktøjer.

Hvorfor indsamler vi personlige data?

Personlige data er oplysninger, der giver os mulighed for at identificere dig, når vi leverer vores service til dig. Brugen, behandlingen eller overførslen af dine personlige data er underlagt gældende love og bestemmelser for databeskyttelse og privatliv.

CWT indsamler personlige oplysninger (i) fra erhvervskunder, deres rejsende og deltagere i møder og events, således at vi kan gennemføre de kommercielle aftaler, som vi har indgået med vores kunder, og (ii) fra gæster og brugere af  CWT websteder. Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger har relation til leveringen af erhvervsrejser, ophold og  møder og events, såsom:

 • Booking af rejse, transport og ophold;
 • Booking af møder og events inklusive levering af badges og faste installationer;
 • Catering og audiovisuel service;
 • Assistance for opnåelse af visa;
 • Kontoadministration og fakturering;
 • Overensstemmelse med rejsepolitik og rapportering af samlede udgifter;
 • Kommunikation af vigtig rejseinformation inklusive ruter og advarsler, samt opdateringer af CWTs serviceydelser inklusive undersøgelser af kundetilfredshed;
 • Påvisning og forebyggelse af svindel og hvor relevant inkludering af sikkerhedsscreening og sanktioner, som foreskrevet af lokale gældende love;
 • Intern markedsanalyse.

De personlige data, som vi indsamler, er derfor nødvendige, for at vi kan gennemføre vores kontrakt med vores erhvervskunder, og vi ville ikke være i stand til at opfylde behov og krav med hensyn til deres rejse, ophold eller møder og events uden disse oplysninger.

Vi indsamler også oplysninger om forretningskontaktpersoner med henblik på direct marketing (beskrevet under Bemærkning om Kommunikation for Direct Marketing).

Hvilke personlige oplysninger indsamler vi?

De personlige oplysninger vi indsamler til de ovenfor nævnte formål kan omfatte: Fornavn, efternavn, telefonnummer, e-mail- og postadresse, firmanavn, køn, fødselsdag, betalingsform og kortnumre, rejsepræferencer (sæde, måltider, rygning, særlig service, osv.), oplysninger om pas og visa, Passenger Name Record (PNR) samt oplysninger om nærmeste familie.

CWT indsamler også kontaktoplysninger fra gæster på CWT’s websteder via ”Kontakt os” online-formularer, hvis felter indeholder fornavn, efternavn, telefonnummer, e-mail- og postadresse, firmanavn.

Hvordan indsamler eller modtager vi dine personlige oplysninger?

Når vi yder service til vores erhvervskunder med henblik på deres behov for rejse og ophold, oprettes en elektronisk ’Rejseprofil’ i CWT’s netværksværktøj kaldet CWT Portrait. De personlige oplysninger indføres via indtastninger fra erhvervskunderne og/eller fra rejselederne eller autoriserede rejseformidlere. Profiloplysningerne kan også hentes fra en serviceleverandørs onlinebooking system (OBT), når vores kunde har anmodet om service fra en sådan leverandør.

Når der organiseres møder og events for vores erhvervskunder, udarbejder CWT en deltagerliste med navne og oplysninger om deltagerne, der modtages direkte fra kunderne eller indirekte via online-formidlere, der kan være valgt af kunden.

Hvordan anvender vi dine personlige oplysninger?

Vi anvender dine personlige data til at levere vores ydelser, som beskrevet i vores kommercielle aftaler.

Når der f.eks. laves en booking, udarbejder CWT en PNR, der indeholder de personlige data, som vi har modtaget, sammen med bookingoplysningerne, som er påkrævet for at udføre den anmodede rejse, og, i visse tilfælde kræves yderligere oplysninger for at imødekomme overholdelse af lokale rejsebestemmelser, såsom Secure Flight Program i USA og Avancerede passagerlisteoplysninger som kræves i visse lande, såsom Storbritannien og Kina.

Hvor længe opbevarer vi dine personlige oplysninger?

Vi opbevarer dine personlige data lige så længe, det er nødvendigt, for at vi kan overholde vores aftaler og levere vores service, svare på spørgsmål fra vores erhvervskunder om foretaget rejse og andre forretningsaktiviteter, og for at overholde vores juridiske forpligtelser, imødekomme krav fra bestemmelser, såsom lovmæssige krav om finansielle opgivelser, udrede tvister eller henvende klager eller retstvister.

Hvem deler vi din personlige oplysninger med?

For at kunne foretage rejse- og hotelbookinger og for at være på højde med rejsebranchens praktikker bliver CWT nødt til at dele de personlige oplysninger, som vi har indsamlet og behandlet (sædvanligvis PNR), med forskellige tredjeparts rejseleverandører, såsom:

 •  Serviceudbydere i rejsebranchen, dvs. luftfartselskaber, hoteller, biludlejningsfirmaer;
 • Online booking system-udbydere;
 • Sikkerhed og sikkerhedsservicevirksomheder;
 •  Generelle distributionssystemer (GDS), som er digitale netværkssystemer, som muliggør, at der foretages transaktioner for rejse- og ophold mellem serviceudbydere i rejsebranchen og rejseformidlere som CWT, via sammenlægning af realtids indhold (antal ledige hotelværelser, flypladser og biler, osv.);
 • Computerreservationssystemer, som er de reservationssystemer, der bruges af serviceudbyderne (luftfartselskaber, hoteller, osv.) og som råder over indholdet (antallet af ledige hotelværelser, flypladser og biler, osv.);
 •  Virksomheder for kreditkortbetaling; og
 •  Fra tid til anden i overensstemmelse med de lovbestemte krav, offentlige myndigheder, såsom Department of Homeland Security i USA.

Vi bliver nødt til at dele de personlige oplysninger med sådanne rejsebrancheaktører, da det ellers ikke ville være muligt at rejse.

For at arrangere og administrere vores kunders møder og events, og på linje med branchens praktikker, bliver CWT nødt til at dele de personlige oplysninger med forskellige tredjepartsleverandører, såsom:

 • Transportservice (biler, bus og chauffører);
 • Service for badges og faste installationer;
 • Catering (ved behov for kost);
 • Virksomheder der leverer audiovisuel service (til præsentationer og konferencer).

Desuden bruger CWT visse autoriserede tredjeparts behandlere (dvs. underleverandører) til administration af visse administrative og IT-værktøjer og platforme. Disse underleverandører har adgang til dine personlige data, men kun for, på vegne af og under vejledning af CWT, og det kræves af dem, at de overholder CWT’s politikker, procedurer og processer og overholder gældende love om privatlivets fred.

Vi forbeholder os retten til at afdække personlige data, hvis det kræves af loven, eller når vi i god tro mener, at det er  nødvendigt for at overholde alle gældende love.

Bliver dine personlige data overført til lande uden for EU/EØS?

På grund af CWTs ydelsers internationale karakter foretages internationale overførsler af personlige data gennem CWT, deres datterselskaber, joint ventures og globalt partnernetværk for at støtte rejserelaterede servicer, såsom flybilletforsikring og anmodninger til tekniske Help-desk, samt til administration af møder og events.

I tilfælde hvor personlige data bliver overført til eller centralt opbevaret i lande, hvor der ikke er det samme beskyttelsesniveau som i dit land, har CWT, hvor det er relevant, arbejdet for  at sikre et lignende beskyttelsesniveau af de overførte data iht. de europæiske standardkontraktbestemmelser (også kendt som EU modelbestemmelser).

Hvordan sikrer vi beskyttelsen af dine personlige oplysninger?

Vi implementerer og vedligeholder kontinuerligt passende administrative, organisatoriske, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre fortroligheden, integriteten, tilgængeligheden og modstandskraft af vores systemer, der behandler dine personlige data. Disse foranstaltninger bliver overvåget for at forhindre hændelig eller ulovlig ødelæggelse, modifikation eller  uautoriseret afsløring af eller adgang til dine personlige data, eller andre ulovlige former for behandling.

Overholdelse af denne Politik og databeskyttelseslovene

Alle enheder inden for CWT-gruppen overholder denne Globale Privatlivspolitik, og de er forpligtet til at overholde alle principper og bestemmelser angående fortrolighed.

Bemærkning om Kommunikationer for Direct Marketing

Når du besøger CWT-hjemmesider og online-værktøjer kan du altid fravælge at give os visse oplysninger. Hvis du vælger ikke at give de kontaktdata, vi beder om, kan du stadig besøge det meste af CWT’s websider, men du er måske ikke i stand til at få adgang til visse ydelser, der kræver, at vi kommunikerer med dig.

Hvis du har modtaget en kommunikation fra os om vores produkter og ydelser, er det enten, fordi du eller din virksomhed har bedt om denne kommunikation, eller fordi vi mener, at kommunikationen vil interessere dig eller din virksomhed. I visse tilfælde har vi indsamlet dine kontaktoplysninger fra offentligt tilgængelige kilder eller via tredjeparter, som du eller din virksomhed har accepteret at dele med dem. Vi sætter vores lid til vores legitime interesse i at holde jer orienteret om vores produkter og ydelser, men hvis I ikke længere ønsker at modtage marketingskommunikation, bedes du klikke på "Afmeld"-linket i bunden af meddelelsen, og dine kontaktoplysninger vil ikke længere blive brugt i den forbindelse.

Når vi engagerer tredjeparts-underleverandører til at administrere vores marketingskampagner, gør de det på vores vegne og under vores vejledning, og vi sørger for, at de forpligter sig til at overholde vores politikker og gældende lovgivning om beskyttelse af dine personlige oplysninger, så de ikke anvendes til andre formål end det aftalte formål.

Som global formidler af travel management kan vi overføre dine personlige data uden for EU og EØS. Når vi gør dette til et land, der af EU-kommissionen ikke anses for at give passende beskyttelse, sørger vi for, at sådanne overførsler bliver valideret via de anerkendte europæiske standardkontraktbestemmelser (også kendt som ’EU modelbestemmelserne’), så dine rettigheder bliver respekteret.

CWT vil kun opbevare dine oplysninger, så længe du ønsker at modtage/fortsat vil modtage vores markedsføringskommunikation og/eller for at overholde lovgivningen, et retskendelses- eller myndighedskrav, og for at imødekomme din anmodning om "at framelde" dig fra marketingskommunikation.

Dine rettigheder

Du har flere rettigheder vedrørende dine personlige data, såsom ret til indsigt i oplysningerne, som CWT indsamler om dig, ret til berigtigelse, sletning, til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personlige data af legitime grunde.

Hvis du ønsker at håndhæve dine rettigheder, for eksempel anmode om adgang eller anmode om berigtigelse, bedes du klikke på linket her, som bringer dig til vores SAR-formular til behandling af din anmodning.

Vi står til rådighed for eventuelle spørgsmål, anmodninger eller tvivl, du måtte have (brug venligst vores kontakt e-mail nedenfor), herunder også klager. Vi vil behandle disse med den omhyggelighed, som du altid kan forvente fra vores side. Men hvis du alligevel skulle være utilfreds med den måde, vi har behandlet sådanne emner, og afhængigt af det land, du bor i, kan du også have ret til at indgive en klage til den tilsynsførende myndighed for databeskyttelse.

Kontaktoplysninger

For at kontakte CWT med spørgsmål eller problemer omkring denne Global Privatlivspolitik, beder vi dig du kontakte os på globalprivacy@mycwt.com.

 

Denne politik kan ændres. Ændringerne vil blive offentliggjort fra tid til anden på dette websted, så sørg for at tjekke webstedet jævnligt.