skip navigation

Global Privacy Policy lv

Heading
CWT Vispārējā privātuma aizsardzības politika un paziņojums
Paragraph

The Global Privacy Policy is available in English and in the following languages. Please note that some of these pages are currently being translated.

 1. Bulgarian
 2. Croatian
 3. Czech
 4. Danish
 5. Dutch
 6. English
 7. Finnish
 8. French
 9. Gaelic
 10. German
 11. Greek
 12. Hungarian
 13. Italian
 14. Latvian
 15. Lithuanian
 16. Maltese
 17. Norwegian
 18. Polish
 19. Portuguese
 20. Slovak
 21. Slovenian
 22. Spanish
 23. Swedish
 24. Turkish

 

Pēdējais atjauninājums 2018. gada maijā

 

Jūsu privātuma aizsardzība ir svarīga

CWT (CWT Global B.V. un tā saistītie uzņēmumi, kopā saukti par CWT) ir ceļojumu pārvaldības uzņēmums, kurš darbojas dažādās pasaules valstīs. Mēs organizējam darījumu braucienus, tikšanās un pasākumus, pasūtām naktsmītnes, kā arī sniedzam pakalpojumus mūsu korporatīvajiem klientiem.

CWT vēlas nodrošināt jūsu privātuma pārredzamību un aizsardzību tiešsaistes vidē un atzīst vajadzību atbilstīgi aizsargāt un pārvaldīt tos personas datus, ko mums sniedzat.

Šajā Vispārējā privātuma aizsardzības politikā un paziņojumā ir aprakstīti tie personas dati, ko mēs apkopojam, un to lietošanas veids, kā arī ir norādīti partneri, ar ko mēs šos datus koplietojam pakalpojumu sniegšanas kontekstā vai kad jūs apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes un tiešsaistes rīkus.

Kāpēc mēs apkopojam personas datus?

Personas dati ir informācija, kas ļauj mums identificēt jūs, kad mēs sniedzam pakalpojumus. Jūsu personas datu izmantošanu, apstrādi un pārsūtīšanu regulē piemērojamie datu un privātuma aizsardzības tiesību akti un noteikumi.

CWT apkopo personas informāciju no i) korporatīvajiem klientiem, to pārstāvjiem, kas dodas braucienos, kā arī sanāksmju un pasākumu dalībniekiem, lai izpildītu līgumus, kas noslēgti ar mūsu klientiem, un par ii) CWT tīmekļa vietņu apmeklētājiem un lietotājiem. Mēs apkopojam jūsu personas informāciju nolūkos, kas ir saistīti ar darījumu braucienu, naktsmītņu nodrošināšanas un dalības sanāksmēs un pasākumos pakalpojumiem, piemēram:

 • ceļojumu, naktsmītņu un transportlīdzekļu rezervēšana;
 • sanāksmju un pasākumu rezervēšana, tostarp vārda karšu un kancelejas piederumu nodrošināšana;
 • ēdināšanas un audiovizuālie pakalpojumi;
 • palīdzība vīzu pieteikumu iesniegšanā;
 • kontu pārvaldība un norēķini;
 • pārskati par ceļojumu pakalpojumu klientu politikas atbilstību un izmaksu konsolidāciju;
 • būtiskākās informācijas nodošana par ceļojumiem, tostarp par ceļojumu maršrutiem, plāniem un brīdinājumiem, kā arī par jaunumiem CWT produktu un pakalpojumu jomā. Tas ietver arī klientu apmierinātības apsekojumus;
 • krāpniecības atklāšana un novēršana, tostarp vajadzības gadījumā drošības un sankciju piemērojamības pārbaude, kā noteikts vietējos tiesību aktos;
 • iekšējā tirgus analīze.

Tāpēc mūsu apkopotie personas dati ir vajadzīgi, lai izpildītu mūsu līgumus ar korporatīvajiem klientiem — bez šiem datiem mēs nevarētu apmierināt viņu vajadzības un prasības attiecībā uz ceļojumiem, naktsmītnēm un sanāksmēm vai pasākumiem.

Mēs arī apkopojam uzņēmumu kontaktinformāciju tiešā mārketinga nolūkiem (skat. “Paziņojumu par saziņu tiešā mārketinga jomā”).

Kādu personas informāciju mēs apkopojam?

Iepriekš minētajos nolūkos mēs varam apkopot šādus personas datus — vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts un adrese, uzņēmuma nosaukums, dzimums, dzimšanas datums, samaksas veids un karšu numuri, ceļošanas pakalpojumu saņemšanas preferences (ja šāda informācija ir pieejama, piemēram, sēdvieta, maltīte, smēķēšana, īpaši pakalpojumi utt.), pases dati un informācija par vīzu, pasažieru datu reģistrs (PNR) un informācija par tuvākajiem radiniekiem.

CWT arī apkopo CWT tīmekļa vietņu apmeklētāju kontaktinformāciju, izmantojot tiešsaistes veidlapu “Sazināties ar mums”, kuras laukos tiek norādīts vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta un pasta adrese, uzņēmuma nosaukums.

Kā mēs apkopojam vai saņemam jūsu personas informāciju?

Sniedzot pakalpojumus korporatīvajiem klientiem ceļojumu un naktsmītņu jomā, CWT īpašajā rīkā, ko sauc par CWT Portrait, tiek izveidots “Ceļotāja profils”. Personas informācija tiek ievadīta, saņemot to no korporatīvajiem klientiem un/vai personas, kas ceļos, vai no pilnvarota ceļojumu aģenta. Profila informāciju var saņemt arī no tiešsaistes rezervāciju rīka pakalpojumu sniedzēja (OBT), ja šādus pakalpojumus pieprasa mūsu klienti.

Organizējot sanāksmes un pasākumus korporatīvajiem klientiem, CWT apstrādā sarakstus ar dalībnieku vārdiem, uzvārdiem un citu informāciju, ko saņem tieši no klientiem vai netieši no tiešsaistes pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem, ko var izvēlēties klients.

Kā mēs izmantojam jūsu personas datus?

Mēs izmantojam jūsu personas datus, lai sniegtu mūsu pakalpojumus, kā noteikts mūsu komerclīgumos.

Piemēram, kad tiek veikta rezervācija, CWT apstrādā PNR, kurā ir ietverti mūsu saņemtie personas dati, kā arī rezervācijas informāciju, kura ir vajadzīga, lai izpildītu ar ceļošanu saistītus pieprasījumus. Dažos gadījumos ir nepieciešama papildu informācija, lai izpildītu vietējus ar ceļošanu saistītus noteikumus, piemēram, pasažieru datu programma (Secure Flight Program) ASV un iepriekšējas pasažieru informācijas sistēma (Advanced Passenger Information System), ko pamatā izmanto tādās valstīs kā Apvienotā Karaliste un Ķīna.

Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu mūsu līgumus un sniegtu pakalpojumus, atbildētu uz jautājumiem no korporatīvajiem klientiem par iepriekšējiem braucieniem un citām uzņēmējdarbības aktivitātēm, kā arī lai izpildītu mūsu juridiskos pienākumus un tiesību aktos noteiktās prasības (piemēram, tiesību aktos par finanšu pārskatiem), kā arī lai risinātu strīdus un prasījumus un iesaistītos tiesvedībā.

Ar ko mēs koplietojam jūsu personas informāciju?

Lai rezervētu ceļojumus un naktsmītnes un ievērotu nozarē noteikto praksi, CWT ir jādalās ar apkopoto un apstrādāto personas informāciju (parasti PNR) ar dažādiem trešo pušu ceļojumu pakalpojumu sniedzējiem:

 • pakalpojumu sniedzējiem ceļojumu nozarē, piemēram, aviokompānijām, viesnīcām, automašīnu īres uzņēmumiem;
 • OBT;
 • drošības un apsardzes pakalpojumu sniedzējiem;
 • vispārējām sadales sistēmām (GDS), kas ir datorizētas tīkla sistēmas, kuras ļauj veikt darījumus ceļojumu un naktsmītņu rezervēšanas un iegādes jomā starp nozares pakalpojumu sniedzējiem un tādiem ceļojumu pārvaldības uzņēmumiem kā CWT, apkopojot reāllaika informāciju par dažādām iespējām (viesnīcu istabu skaitu, sēdvietām lidmašīnās un pieejamajām automašīnām utt.);
 • datorizētām rezervēšanas sistēmām, ko izmanto pakalpojumu sniedzēji (aviokompānijas, viesnīcas utt.) un kurās ir iekļauta informācija par dažādām iespējām (viesnīcu istabu skaitu, sēdvietām lidmašīnās un pieejamajām automašīnām utt.);
 • karšu maksājumu uzņēmumiem;
 • atbilstoši tiesību aktu prasībām dažkārt arī ar valsts iestādēm, piemēram, ASV Valsts drošības departamentu.

Ceļošana nebūtu iespējama, ja šādiem ceļojumu nozares uzņēmumiem netiktu nodota personas informācija.

Lai organizētu un pārvaldītu mūsu klientu sanāksmes un pasākumus un ievērotu nozares praksi, CWT ir jākoplieto personas informācija ar dažādiem trešo pušu piegādātājiem, piemēram:

 • transporta pakalpojumu sniedzējiem (automašīnas, tūristu un citi autobusi);
 • vārda karšu un kancelejas piederumu izgatavotājiem;
 • ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem (īpašu diētas prasību gadījumā);
 • audiovizuālo pakalpojumu sniedzējiem (prezentāciju un konferenču vajadzībām).

Turklāt CWT arī izmanto noteiktus pilnvarotus trešo pušu apstrādātājus (piemēram, apakšuzņēmējus) noteiktu administratīvu un informācijas tehnoloģiju rīku un platformu pārvaldībai. Šādi apakšuzņēmēji var piekļūt jūsu personas datiem, bet tikai CWT vārdā un atbilstoši mūsu vajadzībām un norādēm; šiem apakšuzņēmējiem ir jāievēro CWT politikas, procedūras un procesi, kā arī piemērojamie privātuma aizsardzības tiesību akti.

Mēs paturam tiesības atklāt personas datus, ja to nosaka tiesību akti vai arī labā ticībā, ka šāda rīcība ir pamatoti nepieciešama, lai ievērotu visu piemērojamo tiesību aktu prasības.

Vai jūsu personas datus pārsūta ārpus ES/EEZ?

Tā kā CWT sniedz savus pakalpojumus starptautiskā mērogā, CWT, tā saistīto uzņēmumu, kopuzņēmumu un globālo partneru tīklā notiek datu starptautiska pārsūtīšana, lai atbalstītu ar ceļojumiem saistītu pakalpojumu sniegšanu, piemēram, aviobiļešu izdošanu un tehnisko palīdzības dienestu pieprasījumu izpildi, kā arī sanāksmju un pasākumu pārvaldību.

Ja personas dati tiek pārsūtīti uz valsti, kur netiek nodrošināts līdzīgs aizsardzības līmenis kā jūsu valstī, vai arī dati tiek šādā valstī centralizēti glabāti, CWT vajadzības gadījumā ir veicis darbības, lai nodrošinātu atbilstīgu pārsūtīto datu aizsardzības līmeni, noslēdzot pienācīgus datu nosūtīšanas līgumus, kas pamatojas uz Eiropas līguma standartklauzulām (ko sauc arī par ES parauga līgumu klauzulām).

Kā mēs nodrošinām jūsu personas datu drošību?

Mēs nepārtraukti īstenojam un uzturam pienācīgus administratīvus, organizatoriskus, tehniskus un fiziskās drošības pasākumus, lai nodrošinātu to mūsu sistēmu konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un izturību, kurās apstrādā personas datus. Šie pasākumi tiek uzraudzīti, lai novērstu nejaušu vai nelikumīgu jūsu personas datu iznīcināšanu, mainīšanu vai neatļautu atklāšanu, vai arī piekļuvi tiem, kā arī citas nelikumīgas apstrādes formas.

Atbilstība šai politikai un datu aizsardzības tiesību aktiem

Visi CWT grupas uzņēmumi ievēro šo Vispārējo privātuma aizsardzības politiku un paziņojumu un ir apņēmušies izpildīt visus piemērojamos privātuma aizsardzības noteikumus un principus.

Paziņojums par saziņu tiešā mārketinga jomā

Kad apmeklējat CWT tīmekļa vietnes un tiešsaistes rīkus, jūs vienmēr varat izvēlēties nesniegt mums noteiktu informāciju. Ja izvēlaties nesniegt mūsu pieprasīto kontaktinformāciju, joprojām varat apmeklēt lielāko daļu CWT tīmekļa vietņu, lai gan daži pakalpojumi, kas ietver mijiedarbību ar jums, var nebūt pieejami.

Ja esat saņēmuši ziņas no mums par mūsu pakalpojumiem un produktiem, jūs vai jūsu uzņēmums ir lūdzis sniegt šādu informāciju vai arī mēs uzskatām, ka šāda saziņa ir noderīga jums vai jūsu uzņēmumam. Dažos gadījumos mēs varētu būt ieguvuši jūsu kontaktinformāciju no publiski pieejamiem avotiem vai izmantojot trešo pusi, ar kuru jūs vai jūsu uzņēmums esat vienojušies par turpmāku datu koplietošanu. Mums ir leģitīma interese sniegt jums informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, tomēr, ja vairs nevēlaties saņemt mārketinga ziņojumus, noklikšķiniet uz saites “Atteikt abonēšanu” attiecīgā paziņojuma beigās, un jūsu kontaktinformāciju šādiem nolūkiem vairs neizmantos.

Kad mēs piesaistām trešo pušu apakšuzņēmējus mūsu mārketinga kampaņu pārvaldībai, viņi to dara mūsu vārdā un saskaņā ar mūsu norādēm, un mēs pārliecināmies, ka viņi ievēro mūsu politikas un piemērojamos privātuma aizsardzības tiesību aktus un neizmanto jūsu datus nolūkiem, par ko mēs neesam vienojušies.

Kā starptautisks ceļojumu pārvaldības pakalpojumu sniedzējs mēs varam pārsūtīt jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas. Ja Eiropas Komisija ir noteikusi, ka attiecīgajā valstī netiek nodrošināta atbilstoša aizsardzība, mēs pārliecināmies, ka šāda datu pārsūtīšana ir apstiprināta ar atzītām Eiropas standartklauzulām (ko sauc arī par ES parauga līgumu klauzulām), lai jūsu tiesības tiktu aizsargātas.

CWT glabā jūsu informāciju tikai tik ilgi, cik vēlaties saņemt/saņemat mūsu mārketinga ziņas, un/vai lai izpildītu savus juridiskos pienākumus, tiesas rīkojumu vai tiesību aktos noteiktas prasības, kā arī jūsu pieprasījumu par atteikšanos no mārketinga ziņu abonēšanas.

Jūsu tiesības

Jums ir vairākas tiesības saistībā ar jūsu personas datiem, piemēram piekļuves tiesības tiem datiem, ko CWT apkopo par jums, tiesības veikt labojumus, tiesības dzēst datus un iebilst pret jūsu personas datu apstrādi uz leģitīma pamata.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības, piemēram, iesniegt pieprasījumu par piekļuvi datiem vai to labošanu, lūdzu, noklikšķiniet uz šīs saites, lai atvērtu mūsu subjekta piekļuves pieprasījuma veidlapu un lai varētu apstrādāt jūsu pieprasījumu.

Mēs esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem (saziņai, lūdzu, izmantojiet tālāk norādīto e-pasta adresi), pieprasījumiem vai lūgumiem, tostarp, sūdzībām. Mēs apstrādāsim šādus lūgumus un pieprasījumus tik rūpīgi, cik jūs to vēlētos. Tomēr, ja neesat apmierināti ar mūsu rīcību šajā jautājumā, atkarībā no jūsu dzīvesvietas valsts jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

Kontaktinformācija

Lai uzdotu CWT jautājumus vai risinātu ar šo Vispārējo privātuma aizsardzības politiku un paziņojumu saistītas problēmas, lūdzu, rakstiet mums uz  globalprivacy@mycwt.com.

 

Šī politika var tikt mainīta. Izmaiņas tiks laiku pa laikam publicētas šajā tīmekļa vietnē, tāpēc regulāri pārbaudiet tajā pieejamo informāciju.