skip navigation

Global Privacy Policy si

Heading
Globalna politika in obvestilo o zasebnosti družbe CWT
Paragraph

The Global Privacy Policy is available in English and in the following languages. Please note that some of these pages are currently being translated.

 1. Bulgarian
 2. Croatian
 3. Czech
 4. Danish
 5. Dutch
 6. English
 7. Finnish
 8. French
 9. Gaelic
 10. German
 11. Greek
 12. Hungarian
 13. Italian
 14. Latvian
 15. Lithuanian
 16. Maltese
 17. Norwegian
 18. Polish
 19. Portuguese
 20. Slovak
 21. Slovenian
 22. Spanish
 23. Swedish
 24. Turkish

 

Nazadnje posodobljeno maja 2018

 

Vaša zasebnost je pomembna

CWT (CWT Global B.V. in njene podružnice, v nadaljevanju CWT) je družba za upravljanje potovanj, ki deluje v mnogih državah po vsem svetu. Zagotavljamo storitve poslovnih potovanj in nastanitev, kot tudi organizacijo sestankov in dogodkov za svoje korporativne stranke.

Družba CWT si prizadeva za preglednost in spoštovanje zasebnosti na spletu ter priznava potrebo po ustrezni zaščiti in upravljanju osebnih podatkov, ki jih delite z nami.

Globalna politika in obvestilo o zasebnosti opisujeta osebne podatke, ki jih zbiramo, kako smo jih uporabili in s kom jih delimo v okviru zagotavljanja naših storitev in ob obisku naših spletnih strani in spletnih orodij.

Zakaj zbiramo osebne podatke?

Osebni podatki so informacije, ki nam omogočajo, da vas prepoznamo pri zagotavljanju naših storitev. Uporabo, obdelavo ali prenos vaših osebnih podatkov urejajo veljavni zakoni in predpisi o varstvu podatkov in zasebnosti.

Družba CWT zbira osebne informacije od (i) korporativnih strank, njihovih potnikov ter udeležencev sestankov in prireditev za izvedbo komercialnih pogodb, sklenjenih z našimi strankami, ter (ii) obiskovalcev in uporabnikov spletnih strani družbe CWT. Nameni, za katere zbiramo vaše osebne informacije, so povezani z zagotavljanjem poslovnih potovanj, nastanitev ter izvedbo sestankov in dogodkov, kot so:

 • rezervacije potovanj, prevozov in nastanitev;
 • organizacije sestankov in dogodkov, vključno z zagotavljanjem identifikacijskih izkaznic in pisalnih potrebščin;
 • storitve oskrbe s hrano in pijačo ter avdiovizualne storitve;
 • pomoč pri vlogi za vizum;
 • upravljanje računov in izstavljanje faktur;
 • poročanje o skladnosti politike s potovanjem stranke in konsolidaciji stroškov;
 • sporočanje bistvenih informacij o potovanjih, vključno z načrti poti in opozorili, ter posodobitvami izdelkov in storitev družbe CWT, vključno z anketami o zadovoljstvu strank;
 • odkrivanje in preprečevanje goljufij, vključno z varnostnim in kazenskim preverjanjem, kjer je to ustrezno, kot je določeno v lokalnih veljavnih zakonih;
 • analiza notranjega trga.

Osebni podatki, ki jih zbiramo, so zato potrebni za izvedbo naše pogodbe s korporativnimi strankami in so podatki, brez katerih ne bi mogli izpolniti njihovih potreb in zahtev glede potovanj, nastanitev ali sestankov in dogodkov.

Prav tako zbiramo poslovne kontaktne informacije za namene neposrednega trženja (opisano v obvestilu o neposrednih tržnih komunikacijah).

Katere osebne informacije zbiramo?

Osebni podatki, ki jih zbiramo za zgoraj navedene namene, lahko vključujejo: ime, priimek, telefonsko številko, elektronsko pošto in naslov, ime podjetja, spol, datum rojstva, način plačila in številke kartic, potovalne preference, če so izražene (sedež, obrok, kajenje, posebne storitve itd.), podatke o potnih listih in vizumih, evidence podatkov o potnikih (PNR) in informacije o bližnjih sorodnikih.

Družba CWT zbira tudi kontaktne informacije od obiskovalcev spletnih strani družbe CWT prek spletnih obrazcev »Stopite v stik z nami«, katerih polja vsebujejo ime, priimek, telefonsko številko, elektronsko pošto in naslov, ime podjetja.

Kako zbiramo ali prejemamo vaše osebne informacije?

Pri nudenju storitev našim korporativnim strankam za njihove potrebe po potovanjih in nastanitvah, se v orodju CWT Portrait, ki je last družbe CWT, ustvari elektronski »Profil potnika«. Osebne informacije vnašajo korporativne stranke in/ali potnik ali pooblaščen upravitelj potovanj. Informacije o profilu je mogoče dobiti tudi od ponudnika storitev spletnega rezervacijskega orodja (OBT), če takšne storitve zahtevajo naše stranke.

Pri organizaciji sestankov in dogodkov za naše korporativne stranke, družba CWT obdeluje seznam imen udeležencev in informacij o udeležencih, ki jih neposredno prejme od strank ali posredno prek ponudnikov spletnega upravljanja, ki jih lahko izbere stranka.

Kako uporabljamo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke uporabljamo za zagotavljanje naših storitev, kot je opisano v naših komercialnih pogodbah.

Na primer, ob rezervaciji družba CWT obdeluje evidence podatkov o potnikih (PNR), ki vsebujejo osebne podatke, ki smo jih prejeli, skupaj z informacijami o rezervaciji, ki so potrebne za izpolnitev potovalne zahteve, in, v nekaterih primerih dodatne informacije, ki so potrebne za skladnost z lokalnimi predpisi o potovanjih, kot so program varnega letenja v Združenih državah in sistem izpopolnjenih podatkov o potnikih, ki je razširjen v več državah, kot sta Združeno kraljestvo in Kitajska.

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot je potrebno za izvajanje naših sporazumov in zagotavljanje naših storitev, za odgovarjanje na vprašanja naših korporacijskih strank o preteklih potovanjih in drugih poslovnih dejavnostih ter za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti, izpolnjevanje naših zakonskih zahtev, kot so zakoni o finančnem poročanju, za reševanje sporov ali za obravnavanje terjatev ali pravnih sporov.

S kom delimo vaše osebne informacije?

Za zagotavljanje rezervacij za potovanja in nastanitve ter v skladu s praksami potovalne industrije mora družba CWT posredovati osebne informacije, ki jih je zbrala in obdelala (običajno PNR), različnim tretjim ponudnikom potovanj, kot so:

 • ponudniki storitev potovalne industrije, to so letalski prevozniki, hoteli, podjetja za najem avtomobilov;
 • ponudniki storitev spletnega rezervacijskega orodja (OBT);
 • ponudniki storitev varnosti in zaščite;
 • splošni distribucijski sistemi (GDS), ki so računalniški omrežni sistemi, in omogočajo posredovanje podatkov o potovanjih in nastanitvah med ponudniki storitev potovalne industrije in družbami za upravljanje potovanj, kot je družba CWT, z združevanjem inventarja (števila hotelskih sob, sedežev na letalu in razpoložljivih avtomobilov itd.) v realnem času;
 • računalniški rezervacijski sistemi so rezervacijski sistemi, ki jih uporabljajo ponudniki storitev (letalske družbe, hoteli itd.) in imajo inventar (števila hotelskih sob, sedežev na letalu in razpoložljivih avtomobilov itd.);
 • družbe za plačila s plačilnimi karticami; in
 • občasno v skladu z zakonskimi zahtevami, vladni organi, kot je Ministrstvo Združenih držav za domovinsko varnost.

Brez posredovanja osebnih informacij med takšnimi strankami potovalne industrije potovanje ne bo mogoče.

Za organiziranje in upravljanje sestankov in dogodkov naših strank ter v skladu s praksami v industriji mora družba CWT posredovati osebne informacije različnim tretjim dobaviteljem, kot so:

 • prevozniki (avtomobili, avtobusi za krajša in daljša potovanja);
 • ponudniki storitev identifikacijskih kartic in pisalnih potrebščin;
 • ponudniki storitev oskrbe s hrano in pijačo (za prehranske potrebe);
 • družbe za avdiovizualne storitve (za predstavitve in konference).

Poleg tega družba CWT uporablja nekatere pooblaščene tretje osebe - obdelovalce (tj. podizvajalce) za upravljanje nekaterih upravnih in informacijsko tehnoloških orodij in platform. Ti podizvajalci lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov, vendar le za, v imenu in po navodilih družbe CWT, in se morajo držati politik, postopkov in procesov družbe CWT ter upoštevati veljavne zakone o zasebnosti.

Pridržujemo si pravico do razkritja osebnih podatkov, če to zahteva zakonodaja ali v dobronamernem prepričanju, da je takšno dejanje razumno potrebno za uskladitev z vsemi veljavnimi zakoni.

Ali se vaši osebni podatki posredujejo izven EU/EGP?

Glede na mednarodno naravo storitev družbe CWT, se mednarodni prenosi osebnih podatkov izvajajo v celotni družbi CWT, njenih podružnicah, pridruženih podjetjih, globalni partnerski mreži za podporo potovalnih storitev, kot so izdajanje letalskih kart in zahteve za tehnično pomoč uporabnikom, ter upravljanje sestankov in dogodkov.

V okoliščinah, v katerih se osebni podatki prenašajo ali se centralno shranjujejo v državah, kjer ni podobne ravni zaščite kot v vaši državi, družba CWT po potrebi sprejme ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni varstva prenesenih podatkov, tako da med podjetji sklene ustrezne sporazume o prenosu podatkov, ki temeljijo na evropskih standardnih pogodbenih klavzulah (znanih tudi kot model klavzul Evropske unije).

Kako zagotovimo, da so vaši osebni podatki varni?

Nenehno izvajamo in vzdržujemo ustrezne upravne, organizacijske, tehnične in fizične varnostne ukrepe, da zagotovimo zaupnost, celovitost, razpoložljivost in odpornost naših sistemov, ki obdelujejo vaše osebne podatke. Te ukrepe spremljamo, s čimer preprečujemo naključno ali nezakonito uničenje, spreminjanje ali kakršno koli nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov ali druge nezakonite oblike obdelave.

Skladnost s to politiko in zakoni o varstvu podatkov

Vsi subjekti v skupini družbe CWT izpolnjujejo to globalno politiko in obvestilo o zasebnosti ter so zavezani k spoštovanju vseh veljavnih načel in predpisov o zasebnosti.

Obvestilo o neposrednih tržnih komunikacijah

Ko obiščete spletne strani in spletna orodja družbe CWT, lahko vedno izberete, da nam določenih informacij ne posredujete. Če se odločite, da nam zahtevanih podatkov ne boste posredovali , lahko še vedno obiščete večino spletnih strani družbe CWT, vendar morda ne boste mogli dostopati do določenih storitev, ki vključujejo našo interakcijo z vami.

Če ste od nas prejeli sporočilo o naših izdelkih in storitvah, je do tega prišlo, ker ste vi ali vaša družba zahtevali takšno sporočilo ali ker verjamemo, da je sporočilo v interesu vas ali vaše družbe. V nekaterih primerih bomo vaše kontaktne podatke zbrali iz javno dostopnih virov ali prek tretje osebe, s katero ste se vi ali vaša družba dogovorili o nadaljnjem posredovanju. Zaradi svojega legitimnega interesa vas obveščamo o naših izdelkih in storitvah. Če pa ne želite več prejemati nadaljnjih tržnih sporočil, kliknite na povezavo »Odjava« na dnu sporočila in vaši kontaktni podatki se v zvezi s tem ne bodo več uporabljali.

Če v upravljanje svojih tržnih kampanj vključimo tretje osebe - podizvajalce, ti delujejo v našem imenu in v skladu z našimi navodili, pri čemer zagotavljamo, da so se zavezali, da bodo ravnali v skladu z našimi politikami in veljavnimi zakoni o zasebnosti in ne bodo uporabljali vaših podatkov za druge namene, kot za tiste, ki so bili dogovorjeni.

Kot globalni ponudnik storitev upravljanja potovanj lahko vaše podatke posredujemo izven Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora. Če podatke posredujemo v katero koli državo, za katero evropski komisarji menijo, da nima ustrezne zaščite, zagotovimo, da takšno posredovanje potrdijo priznane evropske standardne pogodbene klavzule (znane tudi kot model klavzul Evropske unije), tako da bodo vaše pravice zaščitene.

Družba CWT hrani vaše osebne informacije le dokler želite prejeti/prejemati naša tržna sporočila in/ali za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, sodnega naloga ali zakonskih zahtev ter za izpolnjevanje vaše zahteve za »odjavo« od tržnih sporočil.

Vaše pravice

V zvezi z vašimi osebnimi podatki ste upravičeni do več pravic, kot so pravica do dostopa do podatkov, ki jih družba CWT zbira o vas, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do ugovora glede obdelave vaših osebnih podatkov zaradi zakonitih razlogov.

Če želite uveljaviti svoje pravice, na primer, želite podati zahtevo za dostop ali zahtevo za popravek, kliknite na to povezavo, ki vas bo vodila do obrazca SAR za obdelavo vašega zahtevka.

Na voljo smo vam za vsako poizvedbo (uporabite naš kontaktni naslov elektronske pošte v nadaljevanju), zahtevo ali težavo, vključno s pritožbami. Obravnavali jih bomo s stopnjo skrbnosti, ki jo lahko upravičeno pričakujete od nas. V primeru, da ne boste zadovoljni z načinom, na katerega smo obravnavali te teme, imate, glede na državo v kateri prebivate, prav tako pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov.

Kontaktne informacije

Če želite stopiti v stik z družbo CWT glede vprašanj ali težav v povezavi z globalno politiko in obvestilom o zasebnosti, nam pišite na naslov globalprivacy@mycwt.com.

 

Ta politika je predmet sprememb. Spremembe bodo občasno objavljene na tej spletni strani, zato stran redno preverjajte.