skip navigation

Global Privacy Policy tr

Heading
CWT Küresel Gizlilik Politikası
Paragraph

The Global Privacy Policy is available in English and in the following languages. Please note that some of these pages are currently being translated.

 1. Bulgarian
 2. Croatian
 3. Czech
 4. Danish
 5. Dutch
 6. English
 7. Finnish
 8. French
 9. Gaelic
 10. German
 11. Greek
 12. Hungarian
 13. Italian
 14. Latvian
 15. Lithuanian
 16. Maltese
 17. Norwegian
 18. Polish
 19. Portuguese
 20. Slovak
 21. Slovenian
 22. Spanish
 23. Swedish
 24. Turkish

 

Son güncelleme: Ekim 2016

 

Kişisel verileri neden toplarız?

Bu Küresel Gizlilik Politikası, CWT’ın (CWT Global B.V. ve bağlı şirketleri - CWT) kişisel bilgileri nasıl kullandığını açıklamaktadır. CWT, dünyadaki birçok ülkede faaliyet gösteren ve kurumsal müşterilerine iş seyahati hizmetleri ile toplantı ve etkinlik hizmetleri sunan bir seyahat yönetimi şirketidir. CWT, Müşterilerinin bünyesinde seyahat eden kişilerden, CWT’nin organize ettiği Müşteri toplantılarındaki & etkinliklerindeki katılımcılardan ve CWT web sitelerinin kullanıcılarından kişisel bilgiler toplar. Bu bilgiler, CWT’nin bu hizmetleri sağlaması amacıyla toplanır.

Hangi bilgileri toplarız?
Belirli bir kurumsal Müşteriye hizmet verirken, CWT’nin özel aracı CWT Portrait’de her yolcu için elektronik bir ‘Yolcu Profili’ oluşturulur. Kişisel bilgiler, kurumsal müşterilerden aktarılan veriler  aracılığıyla veya yolcular (ya da yolcuların yetkilendirdiği rezervasyon vermeye yetkili kişiler tarafından girilir. Her yolcu için topladığımız kişisel bilgiler şunları içerebilir: isim, cinsiyet, doğum tarihi, adres, telefon numaraları, e-posta adresleri, kredi kartı referansları/numaraları, varış yerleri, seyahat programları, seyahat tercihleri (koltuk, yemek, sigara kullanımı vs.), pasaport ve vize bilgileri ile birinci dereceden akraba bilgileri. ‘Ana profil’ çevrimiçi rezervasyon aracı hizmet sağlayıcısı (OBT) tarafından oluşturulursa, CWT profil bilgilerini OBT’den alır ve danışmanın yolcu  taleplerini yerine getirmesini sağlamak üzere CWT Portrait’de profil otomatik olarak oluşturulur. CWT Kurumsal bir müşteri için toplantı veya etkinlik düzenlerken toplantının veya etkinliğin katılımcılarını kaydetmek için Müşterinin seçebileceği araçlar üzerinden kişisel bilgileri toplar veya Müşteriden katılımcı listesi alır. CWT, web sitelerini kullananların kişisel bilgilerini çevrimiçi formların kullanılması yoluyla ve kullanıcı CWT’ye kendi bilgilerini e-posta ile gönderdiğinde toplar. CWT bu kullanıcı taleplerini, kullanıcıya yanıt vermesi için ilgili CWT ekibine yönlendirir.

Kişisel bilgileri nasıl işleriz?

Yolcu Profillerini ve ‘yolcu isim kayıtlarını’ (PNR’ları) oluşturmanın yanı sıra CWT, yolcunun kişisel bilgilerini (genelde PNR) aşağıdaki seyahat amaçları ve seyahatle ilgili diğer amaçlar için kullanır.

Rezervasyonlar: Yolcu Profilleri, her rezervasyon yapılacağında danışılacak bir referans belgesi olarak veritabanında saklanır. Bir rezervasyon yapıldığında CWT, yolcunun seyahat talebinin karşılanması ve ABD’deki Güvenli Uçuş Programı ile İngiltere ve Çin gibi çeşitli ülkelerdeki Gelişmiş Yolcu Bilgileri Sistemi de dahil bazı varış yerlerine seyahate yönelik düzenleyici gerekliliklerin yerine getirilmesi için gerekli rezervasyon bilgileriyle birlikte tüm kişisel bilgileri içeren bir PNR oluşturur. CWT’nin rezervasyon yapmak için kişisel bilgileri seyahat eden kişinin kendi ülkesindeki veya seyahat eden kişinin seyahat edebileceği başka ülkedeki üçüncü taraf seyahat sağlayıcılarına (havayolları, oteller, araç kiralama şirketleri, çevrimiçi rezervasyon aracı şirketleri ve güvenlik ve emniyet takip sağlayıcıları ile bilgisayarlı rezervasyon sistemleri gibi) ve çoğu zaman da bazı varış yerleri için ABD İç Güvenlik Bakanlığı gibi devlet mercilerine aktarması gerekir. Bu bilgiler olmadan, seyahatin gerçekleşmesi mümkün değildir.

Seyahat Verilerinin Birleştirilmesi: Müşterinin (seyahat için ödeme yapan taraf) talebi üzerine CWT veya bir üçüncü taraf, varış yeri başına, seyahat sağlayıcısı başına vs. seyahat harcamalarını özetleyen ve analiz eden raporlar hazırlayabilir. Bu raporlar, yolcunun profilinden bazı kişisel bilgileri içerebilir.

Kurumsal Müşterinin Talebiyle Üçüncü Taraflara Veri TransferiMüşterinin talebi üzerine CWT, örneğin bilgi konsolidasyonu veya acil durumda yolcu takip hizmetleri için kişisel bilgileri üçüncü taraflara aktarabilir. Bu transferler, kişisel bilgilerin başka ülkelere transferini de içerebilir.

CWT grubu içerisinde veri transferiAcil durumda çevrimiçi rezervasyon hizmetleri, havayolu bileti düzenleme ve teknik yardım masası talepleri gibi seyahatle ilgili hizmetleri desteklemek ve gerekli durumlarda yasalarla uygunluğu incelemek amacıyla CWT, iştirakleri, ortak girişimleri ve uluslararası iş ortakları arasında veri transferleri gerçekleşir.

CWT hizmet sağlayıcılarına veri transferiBu kapsamdaki veri transferi, CWT’nin müşterilerine sunduğu seyahat ve toplantı & etkinlik hizmetleriyle bağlantılı olarak destek alması amacıyla gerçekleşir (CWT araçları için idari, bilgi teknolojisi ve teknoloji platformları, telekomünikasyon ve ödeme hizmetleri gibi).

Düzenlemelerin gerektirdiği veri transferiCWT'nin kanunen gerekli durumlarda devlet mercilerine ve emniyet teşkilatlarına veri transfer etmesi gerekebilir.

Seyahat Politikasına Uyum: Müşterinin talebi üzerine CWT, yolcuların  Müşterinin seyahat politikalarına uyumunu ve uyum gösterilmeyen durumları raporlayabilir.

Seyahat Ödemelerinin Tahsilatı: CWT, seyahat eden kişinin kendi ülkesindeki veya başka bir ülkedeki üçüncü taraflara, seyahat rezervasyonlarından doğan ödemelerin tahsil edilmesi amacıyla kişisel bilgileri aktarabilir.

CWT Veritabanları: CWT’nin tuttuğu elektronik Yolcu Profilleri, CWT’nin ABD’deki bir tesisinde yer alan merkezi bir veritabanında saklanır. OBT sağlayıcısı kullanan müşteriler için kişisel bilgiler bu üçüncü taraflarca saklanabilir.

Yeni Ürünler ve Hizmetler: Hizmetleri iyileştirmek amacıyla ve CWT’ye sunulan bilgiler temelinde CWT, yolcuya seyahatiyle ilgili olması halinde veya gelecekteki seyahatlerinden önce ek bilgi gönderebilir. Varılacak şehirdeki bir otelin yakınında bulunan restoranların listesi veya kalkışın yapılacağı havalimanının otoparkı bu ek bilgilere örnek olarak verilebilir.

Politikanın Uygulanması

Üçüncü Taraflara Veri Transferi: CWT, AB pasaportlu yolcuların kişisel bilgilerini işleyen üçüncü tarafların AB’deki veri gizliliği yasalarının öngördüğü standartları karşılamasını zorunlu kılar.

Güvenlik: Müşterilerimizin yolcularından edinilen kişisel bilgilerin kazara veya kanuna aykırı biçimde ifşasına ya da imhasına karşı korunması için gerekli teknik ve organizasyonel önlemler uygulamaktadır.

Saklama ve Silme: CWT kişisel bilgileri yalnızca Müşterilerinin talep ettiği hizmetleri yerine getirmek için gereken süre boyunca saklar. CWT’nin, mali raporlama yasalarına uymak ve Müşterilerin geçmişteki seyahat faaliyetleriyle ilgili sorularını yanıtlamak için bazı bilgileri saklaması gerekebilir.

Yolcuların Erişim Hakkı

Yolcular kişisel verilerine erişme hakkına sahiptir. Yolcu, Yolcu Profilini doğrudan CWT Portrait üzerinde güncelleyebilir. CWT’nin bilgi işleme süreçleri hakkında sorular ve sorunlar için globalprivacy@mycwt.com adresinden CWT ile iletişime geçilebilir.

Anlaşmazlıkların çözümü: Kişisel bilgilerin kullanımı veya ifşası hakkındaki tüm sorularınızı veya endişelerinizi globalprivacy@mycwt.com adresine yönlendirebilirsiniz. CWT bunları inceleyerek kişisel bilgilerinizin kullanımına ve ifşasına ilişkin şikayetleri ve anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmaya çalışacaktır.

Bu politika değişikliğe tabidir. Değişiklikler bu web sitesinde yayınlanır; bu nedenle siteyi düzenli olarak kontrol etmeyi lütfen unutmayın.